Tilburg Trofee voor Werkgroep Behoud Moerenburg

04 november 2019

De Werkgroep Behoud Moerenburg kreeg zaterdag 2 november de Tilburg Trofee, vanwege het 30-jarig bestaan en de belangrijke rol die de werkgroep al die jaren heeft vervuld.

Sinds 1989 heeft de Werkgroep Behoud Moerenburg zich ontwikkeld van een actiegroep tegen het volbouwen van Moerenburg tot een groep die zich richt op landschapsbeheer en ecologische ontwikkeling. De vrijwilligers van de werkgroep verrichten structureel werkzaamheden in het gebied en vervullen daarnaast een educatieve rol. De werkgroep is een voorloper als het gaat om actieve en georganiseerde betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving. Zonder de activiteiten van de werkgroep zou Moerenburg er echt anders uitzien.

De werkgroep heeft een bestuur dat bestaat uit 7 personen. In de knotploeg zijn zo'n 70 vrijwilligers actief. Activiteiten van de werkgroep zijn onder andere:

  • Natuurwerkdagen: 7 zaterdagen per jaar gaan vrijwilligers in Moerenburg aan de slag, om wilgen te knotten, poelen schoon te maken etc. Dit is belangrijk voor het landschap en de biodiversiteit;
  • De jaarlijkse landelijke Natuurwerkdag, waarbij gemiddeld zo’n 100 vrijwilligers actief zijn en ongeveer 10m3 afval uit Moerenburg wordt weggehaald;
  • Het meedenken over ontwikkeling en stimulering van meer landschappelijk groen in het gebied;
  • Natuureducatie.