Tilburg voorloper ‘School en Omgeving’

21 juli 2022
kinderen rennen door de gang

Tilburg is geselecteerd als een van de landelijke voorlopers voor het Programma School en Omgeving, met een voorstel voor ‘Brede talentontwikkeling wijken met een PACT’. 

Centraal staat een rijke schooldag met extra activiteiten voor de leerlingen, naast de gewone lessen. Denk hierbij aan sport- en cultuuractiviteiten of huiswerkbegeleiding. Als voorloper krijgt Tilburg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 586.000 euro subsidie om bestaande en extra activiteiten door te ontwikkelen, uit te breiden en aan meer leerlingen aan te bieden. 

Gelijke Kansen Alliantie

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zichzelf wel goed kunnen ontplooien, bieden veel scholen in Tilburg al extra activiteiten aan. Het gaat dan  bijvoorbeeld om sport, cultuur, sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid, burgerschap en taal. Dit gebeurt onder meer door een coalitie van 21 scholen uit Tilburg-Noord, -West en Groenewoud en 10 maatschappelijke partners (de PACT-alliantie, het Sportbedrijf, Factorium, CiST, IMC Weekendschool, Ontdekstation013, het Natuurmuseum, R-Newt, ContourdeTwern, Switch en Humankind). Deze coalitie heeft zich aangemeld bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van OCW voor het voorloperstraject. In totaal ontving deze alliantie 130 aanvragen, waarvan er 45 zijn toegewezen. Het programma School en Omgeving is een uitwerking van het landelijke coalitieakkoord. 

Wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs) is erg blij met het voorloperschap: “Dit betekent dat onze scholen en andere partners samen extra kunnen investeren in talentontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Waarbij expliciet ruimte is voor eigen invulling, zodat scholen echt maatwerk in de uitvoering kunnen leveren en  kunnen doen wat voor hun kinderen nodig is. Bovendien kunnen we activiteiten die in de praktijk werken verrijken, versterken en verbreden, zodat we ze ook gemeentebreed kunnen inzetten.” 

Lokale Educatieve Agenda

Tilburg heeft bij de aanvraag kunnen doorbouwen op de stevige basis van samenwerking in de stad tussen onderwijs en maatschappelijke partners. Dat sluit aan op de Lokale Educatieve Agenda en op de verschillende initiatieven en processen die al lopen. Denk hierbij aan de Community School in Tilburg-West en de Transformatieve school in Groenewoud.

Versterking PACT-aanpak

Het Rijk lanceerde het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Hiermee spreekt het Rijk de ambitie uit om de meest kwetsbare gebieden in Nederland langjarig te ondersteunen, zodat de leefbaarheid verbetert. Deze agenda van het Rijk sluit aan bij de Tilburgse PACT-aanpak. In deze aanpak investeren maatschappelijke partners in de stad langjarig in de 4 GROW-waarden: Goede Start, Optimale Kansen, Ruimte om te Leven en een Wereld die mij Ziet. Dit gebeurt in Tilburg-Noord, -West en Groenewoud. De investeringen die het Rijk doet in het Programma School en Omgeving dragen concreet bij aan het bereiken van de Tilburgse ambities. 

Lees meer over het Programma School en Omgeving op de website gelijke-kansen.nl