Tilburg werkt aan een positieve gezondheid

19 juni 2020
Wandelen voor de diabetes challenge

In Tilburg streven we naar een goede gezondheid voor alle inwoners, jong en oud. Hier werkt de gemeente samen met veel organisaties uit de stad aan. De activiteiten voor de komende jaren staan in het uitvoeringsprogramma 'Positieve Gezondheid 2020-2023'.  

Wethouder Rolph Dols (Zorg, Welzijn en Gezondheid): "Met het uitvoeringsplan maken we heel concreet op welke manier we invulling geven aan Positieve gezondheid en met wie we dat willen doen. Zodat onze inwoners zich niet alleen fysiek maar ook emotioneel en sociaal gezond en veerkrachtig voelen." 

Enkele nieuwe activiteiten uit het programma zijn: 

  • E-health voor iedereen, gericht op mentale problemen
  • Een gezond gebit voor ieder kind
  • Verzuimaanpak om langdurig schooluitval te voorkomen
  • Finale Nationale Diabetes Challenge
  • Het ontwikkelen van speeltuinen die gezond gedrag uitdagen 

Versterken veerkracht

Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de beleidsnota 'Positieve gezondheid 2020 t/m 2023, 'Sterk van Binnen en Verbonden met Buiten' (oktober 2019). Het nieuwe beleid zet meer in op preventie en op het versterken van de veerkracht van de Tilburgers en hun directe leefomgeving: Tilburgers voelen zich niet alleen gezond, maar ook verbonden met elkaar en hun omgeving, zijn in beweging en ervaren bestaanszekerheid.

    Het uitvoeringsprogramma is dynamisch en wordt steeds gemonitord. We behouden wat werkt en stoppen met wat niet (meer) werkt, om op zoek te gaan naar betere methodieken en interventies.