Tilburg werkt mee aan onderzoek naar extra geld voor gezinnen in bijstand

31 mei 2023

Wat gebeurt er als je extra geld geeft aan gezinnen met een bijstandsuitkering en dat zij zelf kunnen bepalen hoe ze dat geld uitgeven? Dit gaat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzoeken, op initiatief van stichting Kansfonds en FNO. De gemeente Tilburg ondersteunt dit onderzoek ‘Gezin en geld’.

Er wordt o.a. onderzocht wat dit extra geld en vertrouwen doet met het welzijn van deze gezinnen? 

150 euro extra

De HvA houdt het onderzoek onder gezinnen met een bijstandsuitkering met minimaal één thuiswonend kind. Een deel hiervan krijgt twee jaar lang iedere maand een extra bedrag van 150 euro. Hieraan zijn geen voorwaarden of tegenprestaties verbonden. De gezinnen bepalen zelf hoe zij dit geld besteden. Bovendien heeft deze extra maandelijkse bijdrage geen gevolgen voor hun uitkering, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of andere gemeentelijke regelingen voor minima. Via vragenlijsten en gesprekken onderzoekt de HvA het effect van dit extra geld op deze gezinnen. Wat doet het met hun mentale, fysieke en sociale welzijn, de (arbeids)participatie van ouders en de ontwikkeling en schoolprestaties van kinderen ? De HvA stelt dezelfde vragen ook aan de groep gezinnen die geen extra geld krijgt. Zo kan de HvA de effecten vergelijken en onderzoeken. Het onderzoek in Tilburg start naar verwachting begin 2024. Gezinnen die mee kunnen doen, ontvangen hier vanzelf bericht over van de gemeente en de HvA.

FNO Samen Kansrijk en Gezond betaalt de extra bijdragen en de vergoedingen voor de Tilburgse gezinnen die meedoen aan het onderzoek. 

Helpt extra geld?

Mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen ervaren vaker stress, gezondheidsklachten en hebben minder vertrouwen in de toekomst. “We willen onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen om minder stress te ervaren en zich gezonder en gelukkiger te voelen”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid). “De vraag is of extra geld hierbij helpt. Ervaren inwoners hierdoor minder stress? Leidt minder geldstress tot meer rust in de gezinnen en meer kansen? En wat doet het met de kinderen? De uitkomst van het onderzoek kan ons, maar ook de Rijksoverheid belangrijke inzichten geven. We maken dit wetenschappelijke en integrale onderzoek dan ook graag mogelijk in Tilburg.”

Armoede doorbreken

De armoedeproblematiek in Nederland is groot en wordt door de energiecrisis en inflatie steeds groter. Met het onderzoek willen Kansfonds, de HvA, FNO en gemeenten nieuwe kennis ontwikkelen. Zij willen komen tot duurzame oplossingen voor mensen die moeten rondkomen van weinig geld. Op dit moment loopt al een proef van het onderzoek in de gemeente Zaanstad. Programmaleider Bas Pieck van Kansfonds: “We zijn verheugd dat Tilburg na Zaanstad de tweede lefgemeente in Nederland is die meewerkt aan ons onderzoek. We vinden dat het tijd is voor een andere kijk op het armoedevraagstuk. Eentje die uitgaat van vertrouwen, een positief mensbeeld en inzet op bestaanszekerheid.”