Tilburg zet beweging van vertrouwen voort

25 maart 2021
Esmah Lahlah en Ralf Embrechts met ambassadeur van vertrouwen in de Interpolistuin

Tilburg heeft de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd binnen de mogelijkheden van de Participatiewet. Hieruit blijkt dat persoonlijke aandacht en vertrouwen werken. Woensdag 24 maart kregen 43 ambassadeurs van deze beweging de speciale VertrouwensPin.

De huidige Participatiewet werkt niet als vangnet, maar ook niet als springplank om verder te komen met werk of een andere manier van meedoen. In oktober vorig jaar presenteerde Tilburg de resultaten van het Vertrouwensexperiment en deed een oproep aan de stad om samen de beweging van vertrouwen verder in te vullen. Dat die beweging al stevig in gang is gezet bij diverse werkgevers, professionals en tal van inwoners, blijkt uit de lange lijst van ambassadeurs. Als dank kregen 43 van hen op 24 maart de zogeheten VertrouwensPin uit handen van wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie) en Ralf Embrechts (directeur MOM, medeoprichter Vertrouwensexperiment).

Zij maken het verschil

Alle ambassadeurs geven op een eigen manier vertrouwen in hun dagelijkse handelen en inspireren anderen om hetzelfde te doen. 8 ambassadeurs ontvingen de VertrouwensPin op het vernieuwde stadhuis, waaronder:

  • Linda van Berkel (algemeen directeur van CVB Ecologistics) die sinds januari is gestart met ‘open hiring’, oftewel solliciteren zonder CV of sollicitatiegesprek.
  • Abdellah Aknin, alumni van de IMC weekendschool, geeft nu zelf bijles en is daarnaast coach van de Jongeren Adviesraad in Tilburg-Noord.
  • Jopie de Bruin (directeur van Jeanne D’Arc school), aanjager van de community-school in Tilburg-West.

Later die middag bezochten wethouder Esmah Lahlah en Ralf Embrechts nog 35 mensen aan huis om hen de pin persoonlijk te overhandigen. De overige ambassadeurs ontvangen deze week een brief met de pinnen.

Een hele eer

“De ambassadeurs waren vereerd om de VertrouwensPin te mogen ontvangen. Stuk voor stuk gaven zij het belang van vertrouwen aan. Juist in deze tijd. En waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren, ieder op een eigen manier. De beweging van vertrouwen komt tot leven door de verhalen van deze en andere mensen. Bijzondere verhalen van bijzondere mensen. De gemeente verzamelt deze verhalen en geeft ze ook weer terug ter inspiratie. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar steunen.”, aldus wethouder Esmah Lahlah.

Geef het door

Iedereen heeft een tweede pin ontvangen om zelf weg te geven aan iemand die ook deze beweging omarmt. Op de pin is een eikenblad afgebeeld. De eik staat symbool voor de kracht die vertrouwen geeft. “We hopen dat we deze beweging verder kunnen uitdragen en daarmee de veerkracht vergroten van mensen die al langere tijd aan de kant staan want vertrouwen laat jezelf en anderen groeien. Júist in deze onzekere tijd is die extra dosis vertrouwen belangrijk”, aldus Ralf Embrechts. Er is nog volop werk voor de gemeente en professionals in de stad. Dit raakt het hele sociale domein én onze samenleving. We moeten die werelden weer bij elkaar brengen. Wie ook kansen ziet om samen verder te bouwen aan deze beweging van vertrouwen, mag een mail sturen naar vertrouwen@tilburg.nl

Tilburg investeert in Perspectief

De beweging van vertrouwen is gestart als vervolg op de uitkomsten van het Tilburgs Vertrouwensexperiment (2018-2020) en de pilot ‘Doe Mee’ (2019). Onderzoek heeft ons geleerd dat vertrouwen loont, het geluk van mensen toeneemt en daarbij de kansen voor ‎iedereen vergroot. Sinds januari 2020 zet de gemeente Tilburg zelf in op de beweging ‘Tilburg investeert in Perspectief’. Diverse aspecten uit de pilots zijn toegepast in het nieuwe beleid van Werk en Inkomen. “We noemen het een beweging, want het draait allemaal om de manier waarop je mensen benadert. De sleutel is persoonlijke aandacht. Door te luisteren naar wat iemand wil, ervoor te zorgen dat iemand weer grip krijgt op zijn eigen leven en maatwerk te bieden waar nodig. Het is niet alleen belangrijk om mensen in beweging te krijgen, maar vooral ook om ze zelf in beweging te laten komen”, aldus wethouder Esmah Lahlah.

Lees meer over het vertrouwensexperiment