Tilburg zet in op zekerheden voor iedere inwoner

04 juni 2021
Luchtfoto van Tilburg

(Foto John Davids)

Je geen zorgen hoeven maken over financiën, een dak boven je hoofd, voldoende eten, toegang tot zorg, onderwijs, werk of dagbesteding. Deze zekerheden zou iedere inwoner van de gemeente moeten hebben. In het 'uitvoeringsplan bestaanszekerheid' staan activiteiten die de gemeente de komende jaren neemt om hieraan te werken.

Zo gaan medewerkers van de gemeente bepaalde groepen inwoners persoonlijk bezoeken en komt er een abonnementencoach, die samen met de inwoner zijn/haar abonnementen kritisch doorloopt. Een groep huisartsen wordt uitgerust om geldzorgen bij inwoners te herkennen en bespreekbaar te maken. Verder sluit Tilburg aan op het ANWB-kinderfietsenplan en komen er kinderontbijten op scholen. Maar denk ook aan diepgaand dataonderzoek om de regelingen voor mensen met een laag inkomen te optimaliseren. Dit is slechts een greep uit de vele pilots en activiteiten die de gemeente en organisaties uit de stad de komende jaren samen gaan uitvoeren.

Doorbreken van armoede en ontwikkelkansen

Wethouder Esmah Lahlah (Bestaanszekerheid en Arbeidsparticipatie): “Onze belangrijkste missie is om te doorbreken dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Veel activiteiten uit het plan zijn daarop gericht. We willen dat kinderen en hun ouders zo veel mogelijk ontwikkelkansen krijgen, waarbij onderwijs een belangrijke rol speelt. Maar denk ook aan het ondersteunen van gezinnen naar een goede gezondheid en een stabiel en toereikend inkomen. Zodat zij weer perspectief hebben op een goede toekomst, weer meedoen, het zelf kunnen redden en niet of minder afhankelijk zijn van minimaregelingen.“

Bestaanszekerheid

Het uitvoeringsplan is een uitwerking van de eerder vastgestelde ‘visie op bestaanszekerheid’. “Bestaanszekerheid omvat meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om het bieden van perspectief en ontwikkelkansen, om meer welbevinden en minder sociale uitsluiting”, aldus wethouder Esmah Lahlah: “Door meer in te zetten op het voorkomen van problemen, willen we ervoor zorgen dat mensen zich beter staande kunnen houden in onze maatschappij. Waar we inwoners met een laag inkomen nu vooral bereiken via algemene regelingen, willen we veel meer toe naar persoonlijk contact en maatwerk. We gaan daarbij nog meer kijken naar wat iemand écht nodig heeft.”

Pilots

Het ‘uitvoeringsplan bestaanszekerheid’ is een plan dat meeademt en meebeweegt: we gaan vooral aan de slag met pilots (proeven), zodat we kunnen ontdekken wat wel en niet werkt en het kunnen aanpassen naar nieuwe inzichten. We vertrouwen hierbij op de expertise van de organisaties, professionals en inwoners uit de stad en wijken. De activiteiten sluiten ook al zo veel mogelijk aan bij de energie die er nu al volop in de wijken, buurten en straten is. De diverse pilots worden op dit moment voorbereid en starten allemaal nog dit jaar.