Tilburg zet zich in voor veilige scholen

14 juli 2022
esmah lahlah zet haar handtekening

Tilburgse partijen slaan de handen ineen voor veilige scholen. Een veilige school is een plek waar leerlingen, studenten en medewerkers fysiek veilig zijn, zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. 

De afspraken voor een veilige schoolomgeving liggen vast in een convenant. Op 13 juli 2022 zetten de politie, het OM, de gemeente en de schoolbesturen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO hier hun handtekening onder.

Op een veilige school is geen plek voor negatief en crimineel gedrag. Er is aandacht voor onderwerpen als pesten en huiselijk geweld. Studenten nemen er geen wapens mee. Docenten weten hoe ze moeten handelen bij zorgen over sexting, uitbuiting of bijvoorbeeld radicaliserend gedrag. Op een veilige school kunnen leerlingen hun seksualiteit uiten als experimenterende puber. Zo draagt een veilige schoolomgeving ook bij aan de mentale gesteldheid van leerlingen. 

Vernieuwd convenant

Het laatste convenant Veilige School dateerde uit 2014. Dit is nu geactualiseerd, onder meer vanwege een toename en verschuiving van de veiligheidsproblematiek op scholen en daarbuiten. Denk aan ongewenste en vaak ongrijpbare invloeden van social media en bijvoorbeeld ‘sexting’ (sturen van seksueel getint berichten, foto’s en video’s), wat zich zowel op school als daarbuiten afspeelt. 

In het nieuwe convenant sluit ook het primair onderwijs voor het eerst aan. “Hier zijn we erg blij mee”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs). “De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is immers een belangrijk moment voor onze kinderen. Uit onderzoeken blijkt dat problemen rond school en veiligheid op steeds jongere leeftijd spelen. Dus hoe eerder je er bij bent, hoe beter. Daarom is het goed dat de verschillende onderwijslagen nu ook in het convenant op het gebied van veiligheid nog actiever samenwerken, hun kennis en expertise delen en zo van elkaar leren.”

Krachten bundelen

Het platform Veilige School vraagt aandacht voor veiligheidsthema’s en zorgt voor het versterken van de deskundigheid van scholen en partners op dit gebied. Samen met professionals uit het onderwijs en het sociaal- en veiligheidsdomein, zorgt het platform voor een prettige en veilige leeromgeving voor in totaal zo’n 45.000 jongeren. De aanpak is gericht op de jongeren zelf, maar ook op het tegengaan van onveiligheid van buitenaf. De partners bespreken actief waar behoeften liggen en welk aanbod van partners daarbij past. Maar ze spreken ook af hoe ze samen omgaan met concrete zorgen en signalen. Bij het convenant hoort de afspraak dat partners elkaar in de praktijk opzoeken en helpen. Door de krachten te bundelen, werken ze samen aan een plek waar leerlingen, studenten en personeel veilig kunnen opgroeien, leren en werken.