Tilburgse scholen helpen ‘cirkel van armoede’ doorbreken

22 februari 2022

In elke Tilburgse klas zitten twee tot drie kinderen die opgroeien in armoede. Om daarover in de klas te praten, heeft de Bibliotheek Midden-Brabant een nieuwe leskist toegevoegd aan haar aanbod voor scholen. Wethouder Esmah Lahlah overhandigde de eerste leskist op 21 februari aan de leerkrachten van basisschool De Alm.

Esmah Lahlah bij basisschool de Alm

(Foto: Ton van Rooij)

Het initiatief voor dit onderwijsproject kwam van Rochelle Heerema van Positive Minds, een stichting die het ‘lastige’ onderwerp armoede op een makkelijke manier bespreekbaar maakt. Samen met de bibliotheek in Rijswijk ontwikkelde Rochelle een leskist met boeken en lesmateriaal voor scholen in Rijswijk. Door de bibliotheek Midden-Brabant en een financiële bijdrage van de gemeente, kunnen ook Tilburgse scholen nu aan de slag met de leskist Kansrijk - doorbreek de cirkel van armoede.

Armoede, doorbreek de cirkel

De leskist is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. In de kist zit een lesbrief, opdrachten voor in de klas en dertig populaire jeugdboeken. Elke leerling krijgt een eigen boek en in de klas wordt het boek Adres onbekend gelezen. Dit boek gaat, over de 13-jarige Felix die er alles aan doet om te verbergen dat hij met zijn moeder in een kampeerbusje woont en eigenlijk dakloos is. 

Praat met elkaar over armoede

Door te praten met elkaar over armoede, schulden en geldzorgen, ontstaat op jonge leeftijd meer begrip voor mensen die in armoede leven. Met aansprekende verhalen ervaren leerlingen wat het betekent om arm te zijn. “Verhalen kunnen zo krachtig zijn bij het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen,” vertelt Helma van de Langerijt, programmacoördinator educatie bij de Bibliotheek Midden-Brabant. “Via verhaalpersonages leren kinderen zich verplaatsen in anderen. Zo ontstaat meer empathie, begrip en respect voor elkaar. En je werkt tegelijk aan leesbegrip, leesplezier, presenteren en samenwerken.”

Gelijke kansen voor Tilburgse kinderen

Armoede is ook in Tilburg een belangrijk thema. Wethouder Esmah Lahlah: “Ons belangrijkste doel als gemeente is om te doorbreken dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. We willen dat alle Tilburgse kinderen en hun ouders optimale kansen krijgen in het leven. Het maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is of waar je woont. Onderwijs speelt daarin een belangrijke en grote rol. Zo kunnen we ook de schaamte om te praten over dit onderwerp doorbreken. ”Deze leskist en lessenreeks levert daar volgens Esmah een mooie bijdrage aan: “In de lesbrief vinden leerkrachten een sociale kaart, een overzicht van alle hulp die in Tilburg wordt aangeboden aan gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo kunnen leerkrachten niet alleen helpen armoede bespreekbaar te maken, maar kinderen en ouders ook vertellen over de hulp en voorzieningen die beschikbaar zijn.”