TONK-regeling verlengd tot 1 oktober

24 juni 2021
vrouw achter pc

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (de TONK-regeling) is verlengd tot 1 oktober. Inwoners en ondernemers die het financieel lastig hebben door corona, kunnen via deze regeling hulp aanvragen.

In mei werd de TONK al versoepeld. Daardoor worden inwoners beter geholpen. Ook komen er nu meer aanvragen binnen. 

TONK-regeling

De TONK-regeling is bedoeld voor inwoners:

  • die te maken hebben met een inkomensterugval door corona én;
  • voor wie andere regelingen geen of niet genoeg hulp bieden. 

Vaste kosten

Met veel minder inkomsten dan vóór corona, is het lastig om de noodzakelijke vaste kosten te betalen. De TONK is een tegemoetkoming in deze kosten. De TONK wordt sinds maart verstrekt. Het is een gift en heeft daardoor geen gevolgen voor de inkomstenbelasting of toeslagen. 

“Met de verlenging en versoepeling hopen we nog meer inwoners en ondernemers van Tilburg te kunnen ondersteunen, die het door de coronacrisis extra moeilijk hebben”, aldus wethouder Lahlah (bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie). “We nodigen iedereen uit om eens te kijken naar de voorwaarden van de regeling en een aanvraag in te dienen. Want niemand mag tussen wal en schip vallen.”

Aanvragen

Inwoners en ondernemers kunnen de TONK aanvragen voor maximaal 9 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan dus ook met terugwerkende kracht. Bezoek voor meer informatie en het aanvraagformulier de pagina over de TONK.