TONK: tijdelijke ondersteuning woonkosten

01 maart 2021
dame achter de laptop

De gemeente wil mensen helpen die moeite hebben om hun woonkosten te betalen als gevolg van de coronacrisis. Daarvoor is de TONK, een nieuwe overheidsregeling voor huishoudens. 

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn ze hun baan kwijtgeraakt, of kunnen ze hun werk niet of deels uitoefenen. Met veel minder inkomen is het lastig om de vaste woonlasten te betalen. Daarom is er de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

"We zien dat naast ondernemers ook veel huishoudens hard getroffen worden. Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar zoveel minder dat ze de vaste lasten niet meer kunnen betalen. Huishoudens die noodgedwongen terugvallen op een uitkering en daardoor in inkomen fors achteruit gaan. Of huishoudens waar één of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. We willen iedereen die tussen de wal en het schip dreigt te vallen in deze moeilijke periode zo goed mogelijk helpen door maatwerk te bieden. We vragen inwoners en ondernemers dan ook om zich bij ons te melden. De regeling is er niet voor niets, dus trek bij ons aan de bel als je in de problemen komt." aldus wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie). 

De voorwaarden

De TONK is een vorm van bijzondere bijstand en bedraagt maximaal 400 euro per maand. Aan deze regeling zijn voorwaarden verbonden. Wie te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in het inkomen door het coronavirus, kan in aanmerking komen voor deze regeling. Daarnaast moet er sprake zijn van moeite om de noodzakelijke kosten te betalen. Wie recht heeft op een andere financiële regeling of uitkering, moet die eerst zelf aanvragen. De TONK-ondersteuning is in de meeste gevallen een gift. Soms beslist de gemeente dat het een lening betreft, bijvoorbeeld als mensen weten dat zij binnenkort een groot bedrag krijgen.  

Bezoek voor meer informatie en het aanvraagformulier de pagina over TONK.