Topsportfonds ondersteunt topsporters en talenten

09 juli 2021
hardloper strikt veters sportschoen op atletiekbaan

Topsporters en sporttalenten in de gemeente kunnen vanaf 1 augustus een beroep doen op een nieuw Tilburgs Topsportfonds. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders deze week besloten.

Het college heeft de subsidieregeling Topsportfonds Tilburg vastgesteld. Die regeling is er gekomen op verzoek van de gemeenteraad. Met de subsidie wil het gemeentebestuur topsporters en sporttalenten in de stad optimaal faciliteren, een van de ambities uit de sport- en beweegvisie ‘Meedoen is winnen’. 

Vanaf 1 augustus

Er is voor dit jaar € 50.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus tot 30 september worden ingediend via de website van de gemeente. De aanvrager moet wonen in de gemeente Tilburg en aantonen dat hij/zij een topsporter is, bijvoorbeeld door een NOC*NSF-status of omdat hij/zij deelneemt aan wedstrijden op het hoogste landelijke niveau. De sporter kan de subsidie inzetten voor zaken die bijdragen aan het verbeteren van de prestaties. Denk hierbij aan reiskosten, kosten voor een trainingsstage, inschrijfgelden voor toernooien of sportmedische kosten. Een adviescommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van partners uit de stad, gaat de aanvragen mede beoordelen. In het najaar van 2021 moet dan duidelijk zijn welke aanvragen zijn toegekend.

“Topsporters en sporttalenten hebben op allerlei vlakken ondersteuning nodig, zo blijkt uit onderzoek. Met de lancering van dit Topsportfonds onderstrepen we als gemeente onze wens om onze Tilburgse sporttalenten zo goed mogelijk te faciliteren, zodat ze optimaal kunnen presteren”, aldus wethouder Dols. “Onze wens is om in 2022 dit fonds te laten groeien met partners uit de stad, zodat het een echt Tilburgs fonds wordt voor bijzondere Tilburgse talenten.” 

Afgestemd met de stad

In de stad zijn meerdere organisaties die zich bezighouden met de ondersteuning en begeleiding van topsporters en sporttalenten. Naast bekende topsportverenigingen zijn dat aan onderwijs gerelateerde organisaties zoals de stichting Topsportopleiding Tilburg, de Johan Cruyff Academy of Tilburg University en faciliterende organisaties zoals het Sportmedisch Centrum Tilburg. De opzet en voorwaarden voor de subsidieregeling Topsportfonds Tilburg zijn met veel van deze organisaties afgestemd en worden breed gedragen. De regeling sluit aan bij de behoefte van de sporter en werkt aanvullend op de bestaande mogelijkheden.  

De gemeente voert de subsidieregeling in 2021 uit. Met de partners uit de stad werkt de gemeente namelijk onder de werktitel #Team Tilburg aan een platform voor topsport en talentontwikkeling. De ambitie is dat dit platform vanaf volgend jaar actief is en het Topsportfonds verder uitbouwt.