Uitgiftepunten voor gratis menstruatie-producten

22 december 2021
Menstruatieproducten

De Quiet Community en een aantal Tilburgse partners gaan uitgiftepunten voor gratis menstruatieproducten opzetten. De gemeente heeft hiervoor een eenmalige subsidie van 9.000 euro verleend aan het Armoedefonds.

Voor sommige inwoners zijn menstruatieproducten helaas niet beschikbaar en te duur om aan te schaffen. Hierdoor kunnen zij mogelijk niet goed deelnemen of functioneren in onze samenleving.

Sociaal isolement

“Door het gebrek aan goede menstruatieproducten kunnen sommige inwoners in een sociaal isolement terechtkomen. Ze worden elke maand weer belemmerd om naar school of hun werk te gaan. Ook brengen ze hun gezondheid in gevaar, omdat ze te lang dezelfde menstruatieproducten moeten gebruiken", aldus Esmah Lahlah, wethouder bestaanszekerheid: “Ik ben blij dat Quiet Community het initiatief heeft genomen om daar samen met diverse Tilburgse partners iets aan te doen. Iedere inwoner in Tilburg moet namelijk over deze producten kunnen beschikken. Zodat zij gewoon mee kunnen blijven doen en gezond blijven. En dit is natuurlijk geen typisch Tilburgs probleem, dus zou wat ons betreft het Rijk hier ook best verantwoordelijkheid in mogen nemen.”    

Menstruatie uitgiftepunt

De komende tijd worden de uitgiftepunten opgezet. Inwoners die menstruatieproducten hard nodig hebben maar niet kunnen betalen, mogen deze producten gratis afhalen bij verschillende locaties in de stad. Dit zijn in ieder geval de locaties van Quiet Community, Voedselbank Tilburg, ContourdeTwern en Feniks. Maar er wordt ook aan gewerkt om de producten op nog meer plekken beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld op scholen of in wijkcentra. Ook worden Tilburgse organisaties en ondernemers benaderd om voor dit doel te doneren.