Uitstel aanpassing minimaregelingen

25 juni 2021
Een meneer op een bankje

De invoering van een vernieuwende aanpak voor inwoners met een laag inkomen loopt vertraging op door corona. Dit heeft ook gevolgen voor de zogenoemde minimaregelingen.

Tilburg wil een stad zijn waar iedereen kan meedoen in elke fase van het leven, met passende ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Een stad die inzet op een sterke sociale basis en op de gezondheid en bestaanszekerheid van alle Tilburgers. Begin 2020 werd de beweging ingezet naar meer financiële zelfredzaamheid en regeling-onafhankelijkheid voor inwoners met een laag inkomen. Dat gebeurt met een vernieuwende aanpak, waarbij echt contact met, en maatwerk voor inwoners centraal staan. Maar het betekende ook een versobering van de zogenoemde minimaregelingen. Vanwege corona stelt het college de versobering van de minimaregelingen uit tot 2023.

Uitstel

De gemeente ondersteunt inwoners met een laag inkomen met een aantal zogenoemde minimaregelingen. Die regelingen zouden in 2021 al versoberen voor inwoners met een inkomen tussen de 100 en 120% van het sociaal minimum. In 2020 besloot het college om deze versobering uit te stellen naar januari 2022. Vanwege corona stelt het college deze aanpassing van de regelingen opnieuw uit, naar januari 2023. “We zien dat de aanhoudende coronacrisis de meest kwetsbare Tilburgse inwoners nu extra hard treft”, aldus wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid). “Het zou dan ook onlogisch en ongepast zijn om deze versoberingen al per 2022 te laten ingaan.”

In de startblokken

De invoering van de vernieuwende aanpak loopt vertraging op door corona. “Begin 2020 zijn we met veel daadkracht en goede eerste resultaten van start gegaan”, aldus Lahlah. “Helaas lukte het door corona niet zo goed om nabij onze inwoners te zijn. Maar we staan al in de startblokken om, zodra dat weer kan, een inhaalslag te maken. Dan gaan we onze inwoners weer via huisbezoeken en op andere manieren bereiken, en ondersteunen met een passend aanbod en maatwerk. Daarnaast starten we een grootschalig data-onderzoek, om onze doelgroep nog beter in beeld te krijgen.”