Varianten voor weren doorgaand verkeer cityring

26 mei 2021
De Cityring bij de Heuvel

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Een zogenoemde knip (aanpassing) op de Heuvel, een knip op het Piusplein of het loskoppelen van de Bisschop Zwijsenstraat van de cityring. Dat zijn wat de gemeente betreft de 3 opties voor een ingreep op de cityring.

In de komende periode presenteert de gemeente de 3 varianten aan alle betrokkenen en geïnteresseerden. Na de zomer neemt het college een besluit over een voorstel aan de gemeenteraad. Inwoners kunnen ook een enquête invullen met hun mening over de plannen. Dat kan via de pagina cityring op deze website. Het invullen duurt maximaal 5 minuten. Op de pagina cityring staat ook een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden over de plannen.

  • Bezoek de pagina cityring

Doorgaand verkeer weren

De gemeenteraad besloot in december 2020 om het doorgaande verkeer uit het centrum te gaan weren. Om zo meer ruimte te krijgen voor nieuwe woningen, extra groen, het Stadsforum en het verkeer dat hier echt moet zijn. Tilburg gaat de komende jaren flink groeien. Met name voor de binnenstad betekent dit een grote uitdaging. Er moet ruimte zijn voor nieuwe woningen, het nieuwe Stadsforum en meer groen. Nu rijden er per dag al 18.000 auto’s over de Paleisring. De cityring slibt verder dicht. Terwijl de binnenstad juist goed bereikbaar moet blijven voor bewoners, werknemers en bezoekers van winkels, horeca en podia. Daarom wil de gemeente het doorgaande verkeer op de cityring weren. Om dit te realiseren is een knip in de cityring de belangrijkste maatregel. Door een afsluiting oftewel knip is het niet meer mogelijk om ongestoord een rondje rond het centrum te rijden waardoor het doorgaande autoverkeer vanzelf een andere route kiest. Dat leidt tot zo’n 50% minder verkeer op de cityring. Op deze manier blijven het centrum en alle parkeergarages goed bereikbaar. 

Tweerichtingsverkeer Noordhoeking

Bij alle 3 de varianten bestaat de mogelijkheid om van de Noordhoekring een straat met tweerichtingsverkeer te maken of eenrichtingsverkeer te houden. Deze keuze staat nog open. Overigens blijft het voor de bussen, taxi’s en hulpdiensten mogelijk om de hele cityring te gebruiken.  
De 3 varianten worden toegelicht tijdens een online informatieavond op dinsdag 8 juni a.s. De avond start om 19:30 uur. Aanmelden is noodzakelijk (via martine.kuijpers@tilburg.nl).  

Vervolg

In de zomerperiode verwerkt de gemeente alle reacties. In augustus 2021 beslist het college welke variant wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt een definitief besluit over de cityring in oktober 2021. De werkzaamheden aan de Paleisring vinden plaats in 2023 en 2024 (tegelijkertijd met de aanleg van het Stadsforum).