Verbeteren ventilatie van Tilburgse scholen 

21 april 2023

Gemeente Tilburg investeert bijna 2 miljoen euro in de verbetering van de ventilatie van 12 Tilburgse scholen in zowel het voortgezet als basisonderwijs. Deze subsidie komt bovenop de bijdrage van de Rijksoverheid van ruim 2 miljoen euro.

Rijksoverheid, gemeente en schoolbesturen investeren samen ruim 7 miljoen euro in deze verbeteringen. Want een gezonde schoolomgeving is belangrijk voor kinderen om goed te kunnen presteren in de klas. Frisse lucht is daarbij van groot belang. 

“Bij onvoldoende frisse lucht ontstaan er bij leerlingen en docenten al snel klachten zoals hoofdpijn, vermoeid en/of suf zijn. Dit komt door een te veel aan CO2 in de lucht", aldus wethouder Esmah Lahlah (Onderwijs): ”Om dit te voorkomen, moet er voldoende frisse lucht binnenkomen. Hierdoor worden leerlingen en docenten minder vaak ziek en verbetert hun prestatie in de klas. We zijn dan ook erg blij dat we met deze subsidie op 13 van onze scholen het binnenklimaat en de ventilatie kunnen aanpakken” 

Overheidssubsidie 

Vanaf 2021 heeft de Rijksoverheid subsidieregelingen opgezet om schoolbesturen te helpen de ventilatie op school te verbeteren. Het gaat om zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De schoolbesturen hebben samen met de gemeente een plan voor 13 schoolgebouwen ingediend.  

Het Rijk draagt 30% van de kosten bij. Omdat gemeente Tilburg het belangrijk vindt dat zowel leerlingen als docenten in een gezonde leeromgeving werken, dragen zij ook 30% van de kosten bij. De overige kosten worden door de schoolbesturen betaald. 

De luchtkwaliteit wordt bij de volgende 12 scholen verbeterd: Beatrixcollege, Koning Willem II College, De Bodde, De Wichelroede, De Cocon, Berkeloo, De Mortel, Christoffel, De Petteflet, De Sporckt, Meander en De Vijf Hoeven. Voor de grootschalige renovatie van het schoolgebouw van De Stappen aan de Pastoriestraat is eerder al budget beschikbaar gesteld door de gemeente. Voor dit gebouw hoeft nu dus geen cofinanciering meer verstrekt te worden. De schoolbesturen zijn inmiddels al volop bezig met de uitvoering van de werkzaamheden.