Verkeershinder rond binnenstad door werkzaamheden

19 augustus 2022

Na de zomervakantie starten er veel werkzaamheden op diverse routes rond de binnenstad. Er wordt o.a. gewerkt aan de Bredaseweg, Ringbaan West, de Veldhovenring en de Broekhovenseweg.

Luchtfoto van het kruispunt Ringbaan West

(Foto: John Davids)

Er zijn werkzaamheden in de volgende straten:

Bredaseweg; 29 augustus tot eind maart 2023

Project: Vervanging gasleidingen tussen de Noordhoekring en Ringbaan West door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Bredaseweg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf de Noordhoekring richting Ringbaan West).

Ringbaan West: 17 augustus tot half december 2022

Project: Gedeeltelijke herinrichting, vervanging verkeerslichten, werkzaamheden aan de riolering (gemeente Tilburg), verleggen kabels en leidingen (Enexis).
Verkeershinder: Op de Ringbaan West ter hoogte van de Wandelboslaan is er in beide richtingen slechts 1 rijstrook beschikbaar. De Wandelboslaan is vanaf de Ringbaan West tot aan de Reitse Hoevenstraat afgesloten. Ook de Kwaadeindstraat is tussen de Ringbaan West tot en met de Arke Noëstraat afgesloten.

Veldhovenring: Duur 4 maanden; startdatum najaar 2022

Project: Vervangen gasleidingen Veldhovenring (Wilhelminapark tot Besterdring) door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Veldhovenring alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf het Wilhelminapark richting de Besterdring). 

Textielplein: 5 september tot oktober 2023

Project: Herinrichting Textielplein en omgeving, vervangen riolering en verlichting (gemeente Tilburg), werkzaamheden kabels en leidingen (Enexis).
Verkeershinder: De wegen rond het Textielplein zijn gefaseerd afgesloten tot oktober 2023. De rijbaan tussen de Hasseltstraat en Ringbaan Noord is vanaf medio 2023 weer open.

Broekhovenseweg; 3 oktober tot medio december 2022 

Project: Vervangen gasleidingen aan de Broekhovenseweg (tussen Voltstraat en Ringbaan Zuid) door Enexis.
Verkeershinder: Tijdens de werkzaamheden is op de Broekhovenseweg alleen eenrichtingsverkeer mogelijk (vanaf Ringbaan Zuid richting Voltstraat). Verkeer richting de Ringbaan Zuid wordt omgeleid.

Lange Nieuwstraat: 8 augustus tot medio 2023

Project: Gefaseerd vervangen gasleidingen aan de Lange Nieuwstraat door Enexis, herinrichting en vervangen riolering (gemeente Tilburg).
Verkeershinder: De Lange Nieuwstraat is in beide richtingen afgesloten voor verkeer tot medio 2023. 

Nieuwlandstraat: 12 september tot medio februari 2023

Project: Vervangen gasleidingen aan de Nieuwlandstraat door Enexis.
Verkeershinder: De Nieuwlandstraat is in afgesloten voor auto- en fietsverkeer tot februari 2023. De winkels zijn te voet bereikbaar. Eind december – begin januari worden er geen werkzaamheden uitgevoerd en is de straat open voor al het verkeer.

Heuvelring; 29 augustus tot eind december 2022

Project: Vervangen gasleidingen aan de Heuvelring (tussen de Spoorlaan en de Korte Heuvel) door Enexis. 
Verkeershinder: Vanaf de Spoorlaan nog slechts 1 rijstrook beschikbaar richting de Heuvelring. Op de Heuvelring worden fietsers en voetgangers achter de bestaande rijstrookafsluiting geleid.

Willem II-straat: tot en met 9 september 2022

Project: Vervangen gasleidingen (Enexis) en herinrichting straat (gemeente Tilburg).
Verkeershinder: De Willem II straat is afgesloten voor auto- en fietsverkeer. In de week van 12 september is de straat weer open voor het verkeer. 

Een overzicht van alle werkzaamheden en omleidingsroutes staat op de pagina wegwerkzaamheden op deze site.

Bouwen aan de toekomst

Tilburg bouwt de komende jaren nieuwe duurzame woningen. En de stad wordt aangepast aan het veranderende klimaat. Hiervoor moeten wegen en leidingen worden aangepast. De gemeente gaat dit deels samen met Enexis uitvoeren. Dat kan helaas niet zonder verkeershinder.
Enexis vervangt het gasleidingennetwerk, ontwikkelaars werken aan bouwprojecten en de gemeente start met onderhoudswerkzaamheden. Door al deze werkzaamheden verwacht de gemeente de komende periode extra verkeershinder rond de binnenstad.  Waar mogelijk worden werkzaamheden van de gemeente, Enexis en aannemers gecombineerd om de overlast voor de omgeving en het verkeer te beperken. De gemeente zoekt daarbij het evenwicht tussen het zoveel mogelijk verminderen van de hinder en het zo efficiënt mogelijk plannen van de werkzaamheden. Enexis werkt ook in Tilburg aan het vervangen van het verouderde gasleidingnetwerk. Daarvoor geldt een wettelijke deadline van 1-1-2024. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om tegelijkertijd te vergroenen (klimaatadaptatie). Hoe minder asfalt en stenen, hoe beter regenwater kan wegzakken in de bodem. Een groene omgeving warmt ook minder snel op tijdens de zomerperiode. Ondertussen wordt er op veel plekken ook gebouwd aan nieuwe woningen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.

Op elkaar afgestemd

De werkzaamheden van de gemeente, Enexis en ontwikkelaars in de binnenstad zijn op elkaar afgestemd om zo de bereikbaarheid in de komende maanden te garanderen. Diverse werkzaamheden van de gemeente zijn aangepast of uitgesteld om de hinder te beperken. Zo zijn de werkzaamheden aan de Rueckertbaan (aanleg blauwe ader) tijdelijk stilgelegd vanwege werkzaamheden aan de Ringbaan West / Wandelboslaan / Kwaadeindstraat. De werkzaamheden van Enexis aan de Broekhovenseweg zijn vervroegd naar 2022. Zo ontstaat voldoende ruimte om in 2023 te starten met de ombouw van de cityring.