Verkeersveiligheids-label

21 juni 2019

De gemeente, ouders, scholen en kinderen zelf willen veilig van en naar school kunnen gaan. Daarom is er een beleid ontwikkeld: Tilburg Veilig Naar School 2019-2020. Scholen kunnen o.a. een Verkeersveiligheidslabel halen.

Scholen met het Brabants Verkeersveiligheidslabel krijgen per leerling een subsidiebedrag van 10 euro  voor het organiseren van allerlei activiteiten die de verkeersveiligheid bevorderen. Het programma is een totaalaanpak op verkeersveiligheid en maakt basisschoolleerlingen op jonge leeftijd al bewust van de gevaren in het verkeer en leert kinderen maar ook ouders wat veilig verkeersgedrag is. Inmiddels hebben van de 65 Tilburgse basisscholen 24 scholen het label behaald.

Scholen met het label krijgen niet alleen subsidie, maar werken ook samen en krijgen ondersteuning van zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente Tilburg. Meer informatie op de website van het label.

Fiets dokter

Andere activiteiten uit het aanbod Tilburg Veilig naar School 2019-2020 zijn o.a.: de fiets dokter, de digitale verkeersquiz, de verkeersslang, het dode hoekproject en op de fiets, even niets.