Vernieuwing Koningsplein en Willemsplein

15 november 2019

De eerste stap richting vernieuwing van het Koningsplein en het Willemsplein is gezet. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de visie voor de nieuwe pleinen.

Op dinsdag 12 november heeft het college de eerste formele stap gezet voor de gebiedsontwikkeling op het Koningsplein en de omgeving Paleisring. Het Koningsplein moet in de komende 10 jaar veranderen in een groen plein met 2 woonblokken met torens: de Koningswei. In de omgeving rond het Willemsplein komt een nieuw plein: het Stadsforum. Als de raad op 2, 9 en 16 december 2019  instemt met deze visie worden de plannen het komende jaar verder uitgewerkt.

Stadsforum

Op woensdag 23 oktober organiseerde CAST een stadsgesprek over de plannen voor het nieuwe plein, het Stadsforum. Dit plein komt binnen enkele jaren in de ruimte tussen de Schouwburg, het Factorium, de Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleisje en het nieuwe stadhuis. Op dit nieuwe Stadsforum komt ruimte voor de markt, de kermis en andere evenementen zoals Tilburg Zingt. Het verkeer krijgt ook een plek, maar het doorgaande verkeer op de Paleisring moet wel flink verminderen.

Koningsplein

Ook het Koningsplein krijgt het komende decennium een metamorfose. Er komen 2 woonblokken met ongeveer 465 appartementen, een verbinding naar de Piushaven en meer groen. Indien de raad met de plannen instemt, wordt in 2020 gestart met de ontwerpfase voor de vergroening en de woongebouwen. Amvest en TBV Wonen zijn beide eigenaar van diverse gebouwen op het Koningsplein. Samen met hen wordt gewerkt aan de visie voor de ontwikkeling van het Koningsplein. Zij willen hun bestaande gebouwen slopen, renoveren of een combinatie daarvan.

Groener

Zowel het Stadsforum als de Koningswei worden in de toekomst een stuk groener met meer biodiversiteit. Het klimaat verandert en lijkt extremer te worden. Daarom treffen we maatregelen om beide pleinen beter bestand te maken tegen klimaatinvloeden zoals hitte, droogte en wateroverlast.


De gebiedsontwikkeling Stadsforum / Koningswei is een visie voor de lange termijn. Alle vervolgstappen worden telkens voor definitieve besluitvorming aan het college en/of de raad voorgelegd.  Ook bewoners, Stichting Binnenstad Management Tilburg, planteam Koningsplein, planteam openbare ruimte Kernwinkelgebied, het cultuurcluster (waaronder de Schouwburg, Fontys en Factorium) blijven betrokken.