Vervangen bomen Stadsbos013

07 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei t/m 29 mei laat de gemeente dode sparren verwijderen uit Stadsbos013. De bomen zijn een gevaar voor bezoekers, omdat ze om kunnen vallen of omdat er takken kunnen afbreken.

De bomen hebben de aanwezigheid van de letterzetter (kever) in combinatie met de droogte in 2018 en 2019 niet overleefd. Het gaat in totaal om bijna 4 hectare, verdeeld over de locaties Reeshofbos, Oude Warande en Heidepark-Vredelust. Op deze locaties plaatst de aannemer hekken en borden om de bezoekers te waarschuwen en te beschermen.

Door de droogte van februari van dit jaar is het kappen van de bomen sneller nodig dan verwacht. Eerder zijn er al dode en onveilige bomen verwijderd langs de mountainbikeroute, omdat deze een gevaar opleverden voor gebruikers van de route.

Controle

Voorafgaand aan de werkzaamheden controleert de aannemer de bomen om te zien of er beschermde dier- en plantsoorten aanwezig zijn volgens de wet Natuurbescherming. Ook zijn de werkzaamheden afgestemd met de Stichting Stadsbomen.

Nieuwe bomen

Er komt een plan van aanpak om de bomen te vervangen door nieuwe bomen. Bij de keuze voor nieuwe bomen wordt rekening gehouden met de veranderende weersomstandigheden (klimaatadaptatie). De nieuwe bomen moeten bovendien weer veel verschillende dieren en insecten aantrekken (biodiversiteit). Het plan van aanpak wordt opgesteld in overleg met Stichting Stadsbomen.

Meer informatie over de exacte locaties van de te kappen bomen en de sterfte van de sparren staat in de rapportage op de pagina Natuurlijk op deze website.