Vervangen onveilige en dode bomen

04 oktober 2021
Een boom hangt over het water

De gemeente voert regelmatig boomveiligheidscontroles uit. Tijdens de laatste controles bleken 335 bomen zo onveilig dat ze verwijderd of flink gesnoeid moeten worden. Dit najaar worden 299 bomen verwijderd en 36 bomen drastisch gesnoeid.

Boomveiligheidscontroles

De gemeente voert elke 3 jaar boomveiligheidscontroles uit. Uit deze controles blijkt welke bomen in het openbare gebied onderhoud nodig hebben, maar ook welke bomen vanwege de veiligheid extra in de gaten gehouden moeten worden. Dit zijn zogenaamde aandachtsbomen, die vervolgens elk volgend jaar weer gecontroleerd worden. Zo probeert de gemeente deze bomen zo lang mogelijk te behouden. 

Tijdens de laatste controle is gebleken dat een aanzienlijk aantal aandachtsbomen een zeer slechte conditie heeft of inmiddels is afgestorven. Deze bomen zijn voor een tweede keer gecontroleerd door specialisten. Helaas is toen bevestigd dat 299 bomen zo onveilig zijn, dat ze verwijderd moeten worden. Waar het mogelijk is, plant de gemeente binnen 2 jaar een nieuwe boom. Dit kan natuurlijk alleen in het plantseizoen. En vaak moet er vooraf bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden of de groeiplaats geschikt is voor een nieuwe boom of dat er kabels en leidingen in de weg liggen.   

Omgevingsvergunning

Inmiddels is er een omgevingsvergunning aangevraagd om de bomen te verwijderen of drastisch te snoeien. Als er meer dan 20% van een boom gesnoeid moet worden, moet hier namelijk ook een omgevingsvergunning voor aangevraagd worden. Op deze kaart kunt u zien waar bomen verwijderd of gesnoeid moeten worden. 

Ga naar de omgevingsvergunning via officiëlebekendmakingen.nl om de aanvraag in te zien. 

Noodkap

Tien bomen waren zo onveilig dat ze al direct verwijderd zijn. Bij dit soort noodkap moet de gemeente achteraf een omgevingsvergunning aanvragen. Daarom zijn ook deze bomen opgenomen in de aanvraag van de omgevingsvergunning. 

Nieuwe bomen 

De gemeente plant 148 nieuwe bomen op dezelfde plek als waar de te kappen boom staat. Dit kan niet altijd: vanwege andere bomen, maar ook door ondergrondse beperkingen zoals kabels en leidingen. Voor 187 plekken onderzoekt de gemeente nog of een boom op dezelfde plek terug kan komen. Als dit niet kan, wordt er gezocht naar een nieuwe locatie om een boom te planten, wel zoveel mogelijk in hetzelfde gebied. Als dit echt niet lukt, moet er geld in het Bomenfonds van de gemeente worden gestort ter compensatie. Er komen bordjes op de bomen die de gemeente gaat verwijderen. De gemeente laat voor de kap of snoei altijd eerst een flora- en fauna-inspectie uitvoeren. Als er beschermde diersoorten in de boom wonen of vogels broeden, mag de boom niet in het broedseizoen worden verwijderd. 

Vervolg boomveiligheidscontroles

In de hele gemeente vinden er op dit moment nog aanvullende onderzoeken plaats naar een deel van de aandachtsbomen. Bij deze bomen was een inspectie met het blote oog door een deskundige niet voldoende en is een aanvullend (‘inwendig’) onderzoek nodig. Deze onderzoeken worden nu uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn in het eerste kwartaal van 2022 bekend. 

Wilt u meer weten over bomen in de gemeente Tilburg, kijk dan op de bomenpagina op deze website.