Vervolgstap in onderzoek verplaatsing atletiekaccommodatie

12 maart 2021
De atletiekbaan in Stappegoor

De gemeente wil de huidige atletiekaccommodatie op Stappegoor verplaatsen. Dit om ruimte te maken voor andere plannen in het gebied. Er zijn 3 locaties gevonden waar de atletiekaccommodatie mogelijk naar kan verhuizen. Belanghebbenden kunnen aangeven wat ze van deze plekken vinden.

In het bestuursakkoord 2018-2022 heeft het college aangegeven onderzoek te doen naar verplaatsing van de huidige atletiekaccommodatie op Stappegoor. Voor Stappegoor is in november 2019 vastgelegd hoe het gebied verder wordt ontwikkeld om de leefbaarheid te vergroten. Een park in dit gebied is wenselijk. Ook onderzoekt de gemeente momenteel de haalbaarheid voor 1000 extra appartementen in het gebied. Over het park en de appartementen is nog geen beslissing genomen. Wel is duidelijk dat er onvoldoende plaats is voor alle nieuwe plannen.

Locatieonderzoek

In 2020 deed de gemeente uitgebreid locatieonderzoek waarbij 22 alternatieve locaties voor de atletiekaccommodatie zijn beoordeeld op onder andere ligging, bereikbaarheid en inpasbaarheid. Een drietal locaties hiervan is aangewezen als ‘kansrijk’; Prinsenhoef, de Gershwinstraat en een zone bij Landgoed De Groene Kamer. Voor deze locaties en de huidige locatie is een haalbaarheidsonderzoek gestart. Daarbij staat de vraag centraal welke meerwaarde de locaties hebben mocht de atletiekaccommodatie daar naartoe verhuizen. 

Om een afgewogen besluit met draagvlak en onderbouwing te kunnen nemen wil de gemeente aanvullend hierop ook weten wat de diverse belanghebbenden vinden van de verschillende locaties. Hiervoor wordt een zogenoemde consultatieronde opgestart. Daarin legt de gemeente de bevindingen voor aan de ruim 80 belanghebbenden van de genoemde locaties. De reacties van alle belanghebbenden worden de komende periode toegevoegd aan het concept-haalbaarheidsonderzoek. Daarmee is het haalbaarheidsonderzoek compleet en krijgen het college en de gemeenteraad een goed beeld over hoe de belanghebbenden denken over de verschillende locaties. 

Keuze in mei

Het college maakt in mei op basis van de bevindingen uit het haalbaarheidsonderzoek een keuze voor een locatie. Deze keuze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover waarschijnlijk in juli een definitief besluit neemt. 

Het concept-haalbaarheidsonderzoek staat op de pagina Stappegoor op deze website.