Veteranenvlag op het Stadhuis

24 juni 2022

Zaterdag 25 juni was het Nederlandse Veteranendag. Als teken van erkenning en waardering voor de veteranen in onze gemeente hing op deze dag de officiële veteranenvlag op het Stadhuis.

Een veteraan is een (oud-)militair van de Nederlandse Krijgsmacht die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden, dan wel heeft deelgenomen aan een vredesmissie.

Stichting Veteranen Hart van Brabant

Stichting Veteranen Hart van Brabant organiseert in samenwerking met de aangesloten gemeenten jaarlijks in oktober een regionale veteranendag. Er zijn in Hart van Brabant ongeveer 2.500 veteranen, variërend in leeftijd tussen begin 20 en 100 (+) jaar, actief dienend en niet meer actief dienend.