Voormalig Pauluslyceum in beeld voor mbo-opleidingen

18 maart 2022

De gemeente wil meewerken aan het verzoek van Onderwijsgroep Tilburg (OGT) om een voorkeursrecht tot koop te krijgen op de locatie van het voormalige Pauluslyceum aan de Wandelboslaan 1. 

De karakteristieke kapel van het voormalig Pauluslyceum

OGT is dringend op zoek naar goede huisvesting voor een aantal van haar opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Vanwege diverse ontwikkelingen kan de oorspronkelijk geplande nieuwbouw op de Onderwijscampus Stappegoor op korte termijn niet doorgaan. Daarom zijn de gemeente en OGT zich verder gaan oriënteren en kwam de locatie van het voormalige Pauluslyceum in beeld. OGT is enthousiast over de mogelijkheden die deze plek biedt. De komende tijd spreken OGT en de gemeente samen verder over de plannen en voorwaarden voor verkoop. De gemeente is niet verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting van het mbo, maar werkt graag mee aan deze ontwikkeling. Dit geeft rust en ruimte aan OGT, om de plannen voor deze locatie de komende tijd verder te ontwikkelen. 

Wethouder Marcelle Hendrickx van Onderwijs. “We willen in onze gemeente een breed aanbod aan opleidingen, dat past bij de verschillende behoeften van onze leerlingen en van de arbeidsmarkt. Een goede mbo-infrastructuur in de stad hoort daarbij. Met de huisvesting van mbo-opleidingen van De Rooi Pannen en de Onderwijsgroep in dit gebied geven we een impuls aan de campusontwikkeling voor het mbo-onderwijs in dit deel van de stad. Gelegen tegen het Kenniskwartier aan, draagt het bovendien bij aan onze ambitie om van dit kwartier een toekomstbestendig, levendig en inclusief woonwerkgebied te maken.”

Fred van der Westerlaken (voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg): “Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling en zien er naar uit om op de Wandelboslaan ons onderwijs aan te bieden en verder te ontwikkelen. Het is een aantrekkelijke locatie in de nabijheid van twee stations en een bushalte. Goed bereikbaar dus voor onze studenten, ook vanuit Waalwijk. Wij zijn enorm enthousiast over de mogelijkheid om op de kennis-as van Spoorzone tot Tilburg University een onderwijscampus te realiseren. Het schoolgebouw heeft een prachtige uitstraling en kent een monumentenstatus. Bij realisatie van de onderwijscampus zullen wij vanzelfsprekend recht doen aan de sfeer en uitstraling die het pand verdient, gecombineerd met binnen de muren een eigentijdse en innovatieve leer- en werkomgeving voor onze studenten en medewerkers.” 

Meerdere functies

In Tilburg streven we naar multifunctioneel gebruik van voorzieningen. De gemeente gaat samen met OGT onderzoeken of het onderwijs op de nieuwe locatie te combineren is met andere functies. Denk bijvoorbeeld  aan sport en woningbouw. Maar welke mogelijkheden er precies zijn, is ook afhankelijk van de invulling van het onderwijsprogramma van OGT. Op dit moment is nog niet duidelijk welke opleidingen naar de Wandelboslaan verhuizen. Die puzzel moet OGT de komende maanden nog leggen. 

Verdere planvorming

Op dit moment is het schoolgebouw nog in eigendom van het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Die zal het pand in april 2022 in juridisch eigendom overdragen aan de gemeente. Omdat de plannen nog niet concreet zijn, is op dit moment nog niet duidelijk wat de ruimtelijke gevolgen zijn op de locatie en de omgeving. Dit wordt nog in beeld gebracht.