Voorrang voor fietsers op rotondes

06 maart 2020
De rotonde aan de Statenlaan

(Foto: Beeldveld/Wilfried Scholtes)

Tilburg gaat in de toekomst de voorrang op de rotondes in de gemeente aanpassen. Fietsers (en voetgangers) krijgen dan voorrang ten opzichte van het overige verkeer op rotondes.

Tilburg wil het gebruik van de fiets stimuleren. Dit staat in de Mobiliteitsaanpak 2040.
Als inwoners meer gaan fietsen draagt dat bij aan belangrijke doelen als bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Fietsers krijgen daarom een betere plaats in het verkeer en het fietscomfort wordt verhoogd door de voorrang op de rotondes. Tilburg legt op dit moment meerdere snelfietsroutes aan. Ook voor deze routes is het goed dat fietsers op rotondes voorrang krijgen. Dit bevordert de doorstroming. Om de veiligheid te waarborgen worden de fietspaden op de rotonde op een plateau aangelegd. Ook voetgangers profiteren van deze verandering. Ook zij krijgen voorrang op gemotoriseerd verkeer. Hiervoor worden bij de rotondes zebrapaden aangelegd.

Meeste rotondes

De voorrang wordt op 23 van de 38 rotondes in Tilburg gewijzigd. Op de andere rotondes is het niet aan de orde of is het niet wenselijk. Voor het aanpassen van de 23 rotondes is een investering van 2,5 miljoen nodig. Dit geld is nog niet volledig beschikbaar. Er wordt gerekend op een subsidie van de Provincie van ca. 1 miljoen. Daarnaast wordt in november 2020 aan de raad gevraagd of ze akkoord gaan met 1,5 miljoen extra geld voor de investering. Als het geld wordt vrijgemaakt, kan in 2023 een start gemaakt worden met het aanpassen van de rotondes.

Aanpassen

Het streven is dan om alle rotondes binnen 2 jaar aan te passen. Als het niet lukt om dit jaar extra geld vrij te maken, dan worden de aanpassingen later uitgevoerd. Tot die tijd worden nieuwe rotondes en rotondes die worden gereconstrueerd fysiek al wel aangepast aan de nieuwe situatie. De voorrangsregel gaat dan echter nog niet in.