Vuurwerkcampagne Reeshof

13 december 2019
Het beeld van de campagne vuurwerkvrij in de Reeshof

In de Reeshof was de overlast van vuurwerk de afgelopen jaren groot. Een aantal partijen stak de koppen bij elkaar om te kijken hoe de overlast verminderd kon worden.

De acties in de Reeshof hebben verschillende doelen: inwoners bewust maken van de gevaren van vuurwerk, het gedrag beïnvloeden van inwoners die het afsteken en bewoners meer betrekken bij het probleem. Dat alles moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen van overlast en zorgen voor minder vuurwerkschade. Bij de campagne wordt samengewerkt met de politie, de scholen, jongerenwerkers, buurtpreventie en de gemeente.

Communicatie

Om de campagne onder de aandacht te brengen, is gecommuniceerd in wijkkrant de Focus. Daarin stond een brief van de burgemeester in, gericht aan de ouders. En er zijn speciale flyers gemaakt voor jongeren. Ook staan er in de wijk op verschillende plekken driehoekborden met het campagnebeeld en er hangen posters in de wijk. Om inwoners gericht te bereiken, is een Facebookcampagne gestart. Bij natuurgebied de Dongevallei en bij de kinderboerderij hangen bordjes met de oproep om geen vuurwerk af te steken. Die zijn in dezelfde stijl als de flyers/posters.

Voorlichting

Medewerkers van R-newt en de buurtpreventieteams gaan voorlichting geven. R-newt deelt aansteeklonten uit. De mensen van buurtpreventie hebben flyers bij zich die ze aan jongeren kunnen geven. In de dagen voor de jaarwisseling gaan politie en Stadstoezicht in de Reeshof en ook in de rest van de gemeente samen op pad als er meldingen komen van vuurwerkoverlast. Ook als die meldingen via Whatsapp komen. Politie en stadstoezicht gingen in oktober al langs bij inwoners die in het verleden in verband waren gebracht met illegaal vuurwerk. Bij die acties is vuurwerk ingenomen. Gemeentelijke handhavers van Toezicht & Handhaving en politie gaan ook nog woningcontroles uitvoeren op eventuele illegale opslag van vuurwerk. Met de aannemers zijn afspraken gemaakt om snel een schadebeeld te hebben na de jaarwisseling. Ook wordt er contact gelegd met de huisartsenpost en de eerste hulp om letselcijfers zodra beschikbaar te krijgen.

Het aantal politiemeldingen van vuurwerk is fors lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (er is vanaf 1 oktober tot eind november gekeken).