Week van de bij

16 september 2019

In de week van 16 t/m 22 september staat de wilde bij in de spotlights bij de gemeente. Het zijn belangrijke beestjes in de natuur. O.a. voor het bestuiven van onze gewassen.

Insecten zijn nodig om het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen. Veel voedselgewassen en planten kunnen zich daarna pas voortplanten of vruchten krijgen. Bestuiving is nodig voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, vooral groenten en fruit. Insecten zijn daarom van belang voor de land- en tuinbouw. Ook in de natuur heeft meer dan 85% van de wilde planten bestuiving nodig.

Ecologisch beheer

De gemeente heeft veel aandacht voor biodiversiteit, ecologisch beheer en ontwikkeling. Ook de vereniging voor veldbiologie (KKNV), het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), het Natuurmuseum, imkers en andere natuurliefhebbers zetten zich actief in voor de wilde bij. Want als de leefomgeving van de bij verbetert, is iedereen daarbij gebaat.

Bijvriendelijke gemeente

De gemeente heeft een grote rol in het ecologisch beheer en ontwikkeling van de openbare ruimte. Een aantal bermen in de stad wordt ecologisch beheerd, waardoor kruiden en bloemen meer ruimte krijgen om te groeien. We laten waar mogelijk dode boomstronken liggen, plaatsen insectenhotels, creëren zandplekken voor graafbijen en planten bloemen en planten die voedsel bieden aan de wilde bij. Op verschillende plekken in de stad hebben we bloemmengsels gezaaid en bloembollen geplant.

Vorig jaar werd de gemeente Tilburg door Nederland Zoemt benoemd als bijvriendelijke gemeente. De gemeente werd ook partner van de Nationale Bijenstrategie, een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Donderdag 19 september is hiervan de tweede kennisbijeenkomst in de Lochal in Tilburg. Overheden, organisaties en geïnteresseerden die zich bezig houden met bijen en overige bestuivende insecten delen hier kennis met elkaar en bespreken wat we nog meer kunnen doen.

De bij thuis

Ook in de tuinen van inwoners kan het leefgebied van de wilde bij verbeterd worden. Plaats bijvoorbeeld een insectenhotel, laat stenen opgestapeld liggen, zorg voor rommelhoekjes in de tuin en plant bijvriendelijke planten en bloemen. Bijenmengsels zijn bij de tuincentra te koop. Vaak zijn er in tuincentra ook tafels speciaal ingericht met beplanting voor bijen en vlinders.

Stel je vraag en doe mee

Heb je een vraag over de bij? Stel die dan aan de ecoloog van de gemeente Tilburg. Stuur een mail naar natuur_groen@tilburg.nl ovv Vraag over de bij. Voor meer informatie en tips kun je op veel verschillende websites terecht, bijvoorbeeld op nederlandzoemt.nl. In de Tilburgse Koerier van donderdag 19 september zijn op een aantal pagina's bijtjes 'verstopt'. Zoek ze en meld op welke pagina's ze staan. We verloten drie bijenhotels, inclusief een bijenwaaier en bloemenzaad. Mailen kan naar redactie@tilburg.nl.