Were Di blijft komende 10 jaar in Moerenburg

26 juni 2020
Het complex van Were Di

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Al langere tijd wordt bekeken of het voetbalcomplex van RKSV Were Di gaat verhuizen of op dezelfde plek blijft. Deze week werd bekend dat de club de komende 10 jaar op de huidige plek mag blijven.

Hiervoor hebben de gemeente Tilburg en de vereniging een aantal voorwaarden opgesteld. Het complex van R.K.S.V. Were Di ligt midden in de natuur van Moerenburg. Als de vereniging daar weg zou gaan, ontstaat de mogelijkheid om een groter aaneengesloten gebied te maken met hoogwaardige natuurontwikkeling. Om dit voor elkaar te krijgen, is er de afgelopen 2 jaar actief gezocht naar mogelijkheden om een nieuwe plek voor de vereniging te vinden.

Alternatieven

Tijdens de zoektocht is er uitvoering gekeken naar alternatieve locaties. Uit het onderzoek bleek dat er geen reële alternatieve locaties zijn. De verschillende scenario’s waren qua ruimte niet (goed) in te passen of het zou heel veel gaan kosten. Ook is er nog eens gesproken over mogelijkheid tot een fusie tussen FC Tilburg en R.K.S.V. Were Di, maar daarvoor bestaat momenteel niet genoeg draagvlak.

Niet uitbreiden

Met R.K.S.V. Were Di wordt een overeenkomst gesloten met als uitgangspunt de bestaande situatie: een verlicht kunstgrasveld en een onverlicht natuurgrasveld. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Uitbreiden mag Were Di niet, omdat het sportcomplex in een natuurlijke omgeving ligt. Uitgangspunt voor toekomstige aanpassingen is dat de natuur en het milieu niet zwaarder worden belast. In de nieuw te sluiten overeenkomst komen ook afspraken over te plegen onderhoud. De vereniging gaat aan de slag met het paviljoen en de gemeente doet het onderhoud aan het natuurgrasveld. Mocht R.K.S.V. Were Di het sportpark Moerenburg in de toekomst verlaten, dan wordt het terrein onderdeel van het reeds aanwezige natuurgebied.