Wethouder Esmah Lahlah lid Onderwijsraad

19 maart 2021
Wethouder Esmah Lahlah

De Onderwijsraad heeft wethouder Esmah Lahlah per 1 april 2021 aangesteld als nieuw lid van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad, die bestaat uit 12 leden, geeft al meer dan honderd jaar gevraagd en uit eigen beweging advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer.

De benoeming is voor een periode van 4 jaar. Wethouder Lahlah heeft Arbeidsparticipatie, Bestaanszekerheid en Mondiale bewustwording in haar portefeuille.

Onderwijsraad

De Onderwijsraad zoekt naar oplossingen voor de langere termijn. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen. De raad is onafhankelijk. De adviezen worden gevoed door kennis en ervaring uit het onderwijsveld en de praktijk van onderwijswetgeving en -beleid. En ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis en inzichten. De JongerenOnderwijsraad, met leerlingen en studenten van diverse leeftijden en schooltypen, voedt de Onderwijsraad met ervaringen en ideeën over het Nederlandse onderwijs en denkt mee over onderwerpen.

Esmah Lahlah is sinds 2018 wethouder in de gemeente Tilburg. Daarvoor werkte zij als lector Integrale aanpak kindermishandeling bij de Hanzehogeschool Groningen en was ze actief als universitair docent en opleidingsdirecteur van de masteropleiding Victimology and criminal justice bij de Universiteit van Tilburg. Esmah behaalde een master in kind- en jeugdpsychologie en promoveerde op de relatie tussen kindermishandeling en jeugdcriminaliteit.