Wetsvoorstel herindeling Haaren

12 december 2019

Volgend jaar stemmen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Splitsing van de gemeente Haaren. Bij die herindeling wordt Biezenmortel aan de gemeente Tilburg toegevoegd.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal biedt belangstellenden de gelegenheid om schriftelijk op het wetsvoorstel te reageren. Dit kan tot 10 januari 2020. De commissie besluit op 16 januari over de verdere behandeling.

De inhoud van het wetsvoorstel is online te raadplegen op de website officiële bekendmakingen.

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:
De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,
drs. F.M.J. Hendrickx,
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag.
Of via e-mail: cie.biza@tweedekamer.nl