Wijkagenda geeft info over opgaven in dorpen en wijken

21 oktober 2022

Samen met inwoners en partners kijkt de gemeente wat voor opgaven, plannen en ideeën er zijn voor een dorp of een wijk. Die ideeën en wie wat wanneer gaat doen staan in de wijkagenda.

Straatbeeld in Biezenmortel

(Foto: Gerdien Wolthaus Paauw)

In de agenda’s wordt enerzijds de verbinding gelegd tussen de wijk of het dorp, en de gemeente. En anderzijds tussen de diverse thema’s die spelen in het gebied. Omdat opgaven in een gebied continu kunnen veranderen, wordt de agenda regelmatig bijgesteld.

Bekijken

Deze wijk- en dorpsagenda’s kunnen inwoners online bekijken via de pagina 'wijkagenda' op deze site tilburg.nl. In de agenda’s staat meer over de projecten en ideeën die er zijn voor een dorp, wijk of gebied voor de middellange en lange termijn. Het zijn projecten en ideeën die de partners in de stad en de gemeente willen realiseren, eventueel samen met de inwoners. Tilburg heeft 14 wijk- en dorpsagenda’s.

Onderwerpen

Welke onderwerpen voorbij komen in de wijkagenda’s? Wat voor maatregelen er genomen moeten worden om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen bijvoorbeeld. En wat er gedaan kan worden om een gebied groener te maken of de veiligheid in een bepaald gebied te vergroten. Ook plannen die betrekking hebben op kinderen en jongeren staan in de wijkagenda’s. De wijkagenda’s verschillen van elkaar, het gaat om maatwerk per dorp of wijk. Bovenstaande onderwerpen zijn voorbeelden van onderwerpen. Ze komen niet in alle wijkagenda’s terug.  

Meedenken?

Inwoners die mee willen denken over wijk- en dorpsagenda  kunnen contact opnemen met de wijkregisseur of omgevingsmanager van hun wijk of dorp. Wijkregisseurs houden zich vooral bezig met praktische zaken zoals o.a. overlast en bemiddelen tussen gemeente en burgers. Omgevingsmanagers met de plannen voor de lange termijn. Inwoners kunnen op de pagina 'wijken' op deze site zien wie de wijkregisseur of omgevingsmanager is voor hun dorp of wijk.