Woensdag 22 april: Nationale Zaaidag

22 april 2020
Een bij in een bloem

Het is Nationale Zaaidag, deze woensdag 22 april. Om de dag kracht bij te zetten zaait de gemeente Tilburg een braakliggend terrein aan de Bergeijkstraat in de Reeshof in met een kruiden- en bloemenmengsel. Hierdoor ontstaat er meer groen en dat vergroot de biodiversiteit.

Ook in het buitengebied draagt de gemeente hier aan bij. Namelijk door landbouwgrond duurzaam te beheren en stroken grond in te zaaien met een akkerrandenmengsel.

Biodiversiteit

Tilburg wil een gemeente zijn waar je gezond en gelukkig kunt leven. Een fijne plek voor mensen, dieren en planten. Daarom houdt de gemeente zich gedurende het hele jaar bezig met ecologisch beheer en inrichting ter versterking van de natuur en biodiversiteit. Het is namelijk van groot belang dat er genoeg verschillende dieren, insecten en planten zijn.

Wilde bijen sterven uit

Er is een flinke afname van insecten, waaronder de wilde bij. Wilde bijen worden, in tegenstelling tot honingbijen, niet door de mens verzorgd. Ze zijn heel divers in uiterlijk en levenswijze. Helaas gaat het niet goed met deze bestuivers. En dat terwijl ze in de natuur zo belangrijk zijn: ze zorgen voor de bestuiving van plantensoorten met vruchten. Zonder vruchten ontstaan er geen zaden, en zonder zaden groeien er geen nieuwe planten.

Tilburg zoemt

Tilburg is door Nederland Zoemt uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Een gemeente met deze titel helpt de bijen door de biodiversiteit in de stad te vergroten. Onder andere door bomen en planten met bloemen waar nectar in zit te planten. Verder gebruikt de gemeente zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen.

Zaai mee

Ook inwoners kunnen helpen. Daarom worden Tilburgers vandaag, op Nationale Zaaidag, opgeroepen om mee te zaaien. Heeft u nog zakjes zaad of bloembollen thuis liggen? Plant deze dan in uw tuin of op het balkon en help de wilde bijen en andere insecten om voldoende voedsel en schuilplekken te vinden.