Sneller bouwen voor specifieke doelgroepen

13 juli 2021
Het deel aan Ringbaan Zuid waar plannen zijn voor nieuwe woningen

(Foto Beeldveld / Wilfried Scholtes)

De gemeente wil meer woningen gaan bouwen voor spoedzoekers, statushouders, studenten en inwoners die na een succesvol traject bij een zorginstelling, weer zelfstandig kunnen wonen. Voor deze groep huurders is nu weinig aanbod en zij kunnen vaak geen aanspraak maken op reguliere of particuliere huurwoningen.

Een eerste project voor deze doelgroep komt mogelijk op Stappegoor. Tilburg heeft samen met Tiwos, SMO Traverse, RIBW Brabant en Prisma plannen voor een tijdelijk complex met 99 appartementen. Het gebouw komt aan de Ringbaan Zuid (tussen het zwembad en het politiebureau) en blijft maximaal 15 jaar in gebruik. In het gebouw is 60 procent van de appartementen bestemd voor spoedzoekers (mensen die na een scheiding of faillissement een betaalbare woning zoeken). De resterende 40 procent van de woningen is voor mensen die succesvol hun zorgtraject doorliepen bij RIBW Brabant, SMO Traverse of Prisma) en weer zelfstandig gaan wonen (indien nodig met begeleiding op afstand). Door deze mix van huurders samen te huisvesten, ontstaat een sterke sociale mix. Bewoners hebben dan steun aan elkaar. Zorgaanbieders, woningcorporaties en bewonersverenigingen zorgen voor een sociaal vangnet en begeleiding waar nodig.

Procedure versnellen

Om de juridische procedure voor de bouw van tijdelijke woningprojecten te versnellen, biedt de landelijke crisis- en herstelwet mogelijkheden. De woonprojecten mogen maximaal 15 jaar blijven staan. In plaats van een bestemmingsplanwijziging met een looptijd van 26 weken, is een vergunningverlening mogelijk binnen 8 weken. Hiervoor is wel toestemming nodig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de gemeenteraad Tilburg moet een verklaring van geen bezwaar afgeven. Om het woningtekort voor deze specifieke groepen woningzoekenden sneller op peil te brengen, vraagt het college het ministerie om toestemming om de verkorte procedure toe te passen.

Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “Zodra we een akkoord hebben van het ministerie, kunnen we aan de slag. Dat is een belangrijke bijdrage aan de Taskforce Betaalbaar wonen. Tegelijkertijd begrijpen we eventuele zorgen van mensen. Daarom vinden we het belangrijk het gesprek aan te gaan met omwonenden.”

In gesprek met omwonenden

Het project op Stappegoor is mogelijk het eerste project dat gebruik gaat maken van de versnelde juridische procedure. Voorafgaand aan de start, wordt uitgebreid gesproken met omwonenden (omgevingsdialoog). Hierbij lichten de initiatiefnemers het project toe aan alle belanghebbenden. Zij krijgen de mogelijkheid om aandachtspunten mee te geven. Deze worden bij de uitwerking van de plannen zoveel mogelijk meegenomen. Na de zomer hoort de gemeente of het ministerie toestemming geeft voor versnelde procedures voor dit en soortgelijke projecten. Dan start ook de omgevingsdialoog voor het project.