Zilveren Erepenning voor Ralf Embrechts

01 juni 2022
Erepenning voor Ralf Embrechts

(Foto: Joris Buijs)

Dhr. Ralf Embrechts ontving 31 mei de Zilveren Erepenning van de gemeente uit handen van locoburgemeester Esmah Lahlah. Hij kreeg de onderscheiding o.a. voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Stichting Piushaven Levend Podium.

Ook zijn inzet voor het stimuleren van solidariteit met inwoners in armoedesituaties is reden voor het toekennen van de erepenning. De erepenning werd uitgereikt bij het afscheid van de heer Embrechts als voorzitter van de Stichting Piushaven Levend Podium.

De heer R. Embrechts (57) is sinds 2010 voorzitter van de Stichting Piushaven Levend Podium (PLP). Deze stichting initieert en stimuleert een sociaal-cultureel programma dat bijdraagt aan de overgang van het gebied Piushaven naar een stedelijk recreatief verblijfsgebied. De stichting PLP wordt op 31 mei opgeheven en de verantwoordelijkheden worden overgedragen aan de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Piushaven. De heer Embrechts heeft een belangrijke rol gespeeld, met name als het gaat om het noodzakelijke evenwicht in de Piushaven tussen bewoners, ondernemers en bezoekers.

Quiet 500

Hij was daarnaast van 2012 tot 2018 mede-oprichter/voorzitter van de Stichting Quiet 500. In 2012 verscheen in Tilburg de eerste editie van deze glossy om armoede in Nederland met een knipoog onder de aandacht te brengen. De heer Embrechts is de drijvende kracht geweest achter het tijdschrift en heeft hiermee een beweging op gang gebracht. Het is dankzij zijn ambitie en lef dat het eerste exemplaar een succes werd. Het tijdschrift uit Tilburg kreeg landelijke aandacht. Daarna kwam het uit in vele andere steden. Inmiddels zijn er communities actief in 11 steden en zijn er nog 6 steden die communities aan het opstarten zijn. De communities organiseren en stimuleren lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. Tot op de dag van vandaag is de heer Embrechts een bevlogen ambassadeur. De Quiet 500 is een aansprekend voorbeeld van sociale betrokkenheid, samenwerking en experimenteren. Het is een beweging waar veel mensen aan hebben bijgedragen, binnen en buiten Tilburg en die met de kracht van de heer Embrechts in gang is gezet. 

In het dagelijks leven is de heer Embrechts directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM). Hij is vanuit zijn functie een energieke aanjager/inspirator van veel innovaties in Tilburg. Zo is/was hij onder meer betrokken bij het Vertrouwensexperiment, de ontwikkeling van het Gemengd-Wonen-concept voor Stappegoor, het idee voor Basisbanen en de PACT-aanpak.