Zilveren legpenning voor Erik de Ridder

12 april 2019

Bij zijn afscheid als wethouder van Tilburg heeft Erik de Ridder de Zilveren Legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen. Burgemeester Theo Weterings reikte hem uit op de afscheidsreceptie op 11 april in Eve.

Erik was sinds april 2010 wethouder in Tilburg voor het CDA. Ook was hij 2e locoburgemeester. Erik kan worden getypeerd als een hardwerkende, gedreven bestuurder met een uitstekend gevoel voor wat de stad, maar ook de provincie (Brabantstad samenwerking) bijzonder maakt en hoe daarop in te spelen om stad en provincie naar een hoger plan te brengen. Sinds juni 2018 is hij portefeuillehouder Evenementen, Zorg, Welzijn, Sport, Emancipatie, Integratie en wijkwethouder Udenhout, Berkel-Enschot, Korvel en Trouwlaan (Uitvindersbuurt). Daarvoor was hij portefeuillehouder Economie, Financiën, Kermis, Binnenstad, Dienstverlening, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, Citymarketing, Internationale acquisitie, Werk en Inkomen en Brabantstad.

Vestigingsklimaat

In de afgelopen periode van 9 jaar wethouderschap heeft hij grote verdiensten gehad voor Tilburg. Zo heeft hij bijgedragen aan de verbetering van het vestigingsklimaat in de stad en een rol gespeeld bij de komst van diverse bedrijven naar Tilburg. Zo wist hij tegen de stroom van leegstand en leegloop in, Hudson's Bay en Primark naar de Tilburgse binnenstad te halen en samen met de ondernemers heeft hij Binnenstadsmanagement opgezet. Ook heeft hij ervoor gezorgd dat er mooie resultaten zijn behaald in de samenwerking van enkele Tilburgse bedrijven met China. Daarnaast heeft hij een rol gespeeld in de realisatie van de Stichting Citymarketing. Op het gebied van dienstverlening introduceerde hij de mogelijkheid voor inwoners van Tilburg om hun WOZ-aanslag te controleren en aan te passen als er iets niet klopte. Tilburg was de eerste stad in Nederland die dit invoerde.

Erik de Ridder wordt op 6 mei 2019 geïnstalleerd als watergraaf bij Waterschap de Dommel.