Zoektermijn bij aanvragen uitkering vervalt

19 januari 2022
Jongeren aan het werk achter de laptop

De gemeente wil kwetsbare jongeren eerder helpen en stopt daarom met het toepassen van de zogeheten zoektermijn voor deze groep. Dat betekent dat kwetsbare jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen niet eerst vier weken zelf naar werk hoeven te zoeken.

Deze groep kan de uitkering meteen aanvragen. Dat geldt ook voor hulp vanuit de gemeente. Door de coronamaatregelen hoeven andere Tilburgse jongeren ook geen vier weken naar werk te zoeken voordat ze een uitkering aanvragen. Dit geldt tot 1 juni 2022.

Impact

De coronamaatregelen hebben impact op de arbeidsmarkt. Eerder besloot de gemeente daarom om de zoektermijn voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar tot 1 januari 2022 te laten vervallen. Deze maatregel wordt nu verlengd tot 1 juni 2022. “Voor veel jongeren is het lastig om binnen vier weken werk te vinden, zeker nu. De coronamaatregelen raken vooral die sectoren waar veel jongeren (starten met) werken, zoals de horeca en detailhandel. Bovendien maakt het ze financieel kwetsbaar, omdat snel werk vinden niet zeker is”, aldus wethouder Esmah Lahlah (bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie).

Op basis van ervaringen in 2021 heeft de gemeente besloten dat er voor kwetsbare jongeren helemaal geen zoektermijn meer komt. “We weten dat deze jongeren een grotere kans hebben op problemen op meerdere gebieden, zoals opleiding, werk, wonen, financiën of de psychische gezondheid. Doordat we in Tilburg een jongere binnen 3 werkdagen spreken, kunnen we snel de persoonlijke situatie inschatten en direct de juiste hulp inzetten. Een zoektermijn van vier weken zou deze jongeren op achterstand zetten en mogelijk in de schulden kunnen drijven. Dat is natuurlijk onwenselijk”.

Het gaat om jongeren afkomstig van een VSO/pro school (met of zonder diploma), jongeren zonder diploma en/of recente werkervaring, jongeren die bekend zijn bij of ondersteund worden door een maatschappelijke organisatie en jongeren die individuele studietoeslag hebben ontvangen. De beoordeling hiervan is altijd maatwerk.

Participatiewet

De zoektermijn van vier weken staat in de Participatiewet. Het heeft tot doel jongeren extra te stimuleren om zelf werk te zoeken, dan wel terug naar school te gaan. Voor zelfredzame jongeren, met een diploma waarmee ze werk kunnen vinden en/of jongeren die recente werkervaring hebben, kan de zoektermijn een stok achter de deur zijn om direct aan het werk te gaan. Denk hierbij aan sectoren waar veel vraag is naar personeel zoals de zorg, logistiek en het onderwijs. Maar de wet kent geen onderscheid tussen kwetsbare- en niet kwetsbare jongeren. Het is voor de gemeente niet toegestaan om structureel voor alle jongeren de zoektermijn op te heffen. De gemeente kiest er daarom voor om nieuw beleid te maken voor kwetsbare jongeren, de zoektermijn niet toe te passen en direct te starten met ondersteuning. Uit ervaringen blijkt namelijk dat zij het meest geholpen zijn bij directe aandacht en maatwerk.