Zonnepanelen op 35 gemeentegebouwen

27 september 2019

De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren op 35 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst. Dat kon dankzij een subsidieregeling van het Rijk (SDE+) van ruim 6,5 miljoen euro.

Op de 35 gebouwen zijn 17.465 zonnepanelen geplaatst met een totaal oppervlakte van 27.759 m², zo groot als 4 voetbalvelden. Het grootschalig opwekken van duurzame energie krijgt zo vorm. En dat is een van de opgaves waar de stad de komende decennia voor staat.

"Dankzij de subsidie is ook een behoorlijke slag gemaakt in het verduurzamen van onze ruim 160 gemeentelijke gebouwen. Daarbij telt niet alleen het aantal geplaatste zonnepanelen, maar ook de ervaring die is opgedaan voor het verduurzamen en grootschalige opwek" aldus wethouder Oscar Dusschooten (energietransitie en maatschappelijk vastgoed). "Met de zonnepanelen op onze gemeentelijke gebouwen willen we het goede voorbeeld geven aan andere vastgoedeigenaren en ze ook stimuleren om zelf aan de slag te gaan met verduurzamen. Want van iedereen, bewoners en ondernemers, verwachten we dat ze een bijdrage leveren aan de energietransitie, zodat we in 2045 energieneutraal zijn."

Aan de slag met je huis

Tilburg wil dat alle gebouwen in 2045 volledig energieneutraal zijn. Alle energie die zo’n gebouw verbruikt, moet duurzaam opgewekt worden. Een flinke uitdaging, maar zeker haalbaar. Want Tilburg moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen. Daarom wil de gemeente samen met bewoners op zoek naar energiebesparing als alternatief voor fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool. Op www.aandeslagmetjehuis.nl staat meer over het verduurzamen van woningen. Denk aan nieuws, projecten en informatie over subsidies, leningen en regelingen voor verduurzaming.

De gemeente werkt samen met andere partijen, zoals de lokale energiecoöperaties, wijkraden, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de Nationale Duurzame Huizen Route en de adviseurs van Susteen en De Groene Grachten.