'Zorg op afstand' aan vroeg dementerende senioren

11 juni 2021
Jonge vrouw aan het beeldbellen

Na de zomer start in Tilburg een proef met 'Zorg op Afstand'. Zogenoemde CareGivers (zorgverleners) gaan beeldbellen met senioren met lichte dementieklachten. Dat doen ze meerdere keren per week.

Hierdoor houden de ouderen structuur in de dag en blijven ze actief. De nieuwe CareGivers zijn in dienst van Home Instead Midden-Brabant (HIT MB). Het zijn inwoners die al een tijd geen baan hebben. De gemeente verleende subsidie aan HIT MB voor deze proef.

Innovatieve thuiszorgdienst

“Het mooie aan deze innovatieve thuiszorgdienst is dat het mes niet aan twee, maar zelfs aan drie kanten snijdt”, aldus wethouder Esmah Lahlah van Arbeidsparticipatie. “De CareGivers zetten weer een stap op de arbeidsmarkt en kunnen zich persoonlijk ontwikkelen. Zij voelen zich meer gewaardeerd en van betekenis, omdat ze bijdragen aan de maatschappij op een manier die financieel loont. Daarnaast kunnen senioren met lichte dementieklachten langer zelfstandig wonen en krijgen hun mantelzorgers het minder druk. Tot slot bespaart het de gemeente zorg- en uitkeringskosten.”

Problemen eerder signaleren

Regelmatig contact en aandacht via Zorg op Afstand, betekent ook dat eventuele problemen zoals ondervoeding of onbegrepen gedrag eerder te signaleren zijn. De inzet van een tablet zorgt er ook voor dat klanten makkelijker contact kunnen onderhouden met hun naasten. ‘Zorg op Afstand’ draagt zo bij aan een actiever sociaal leven, waardoor de klanten zich ook minder (snel) eenzaam voelen.

Challenge nieuw werk

‘Zorg op Afstand’ is een van de drie prijswinnaars van de Challenge Nieuw Werk. Via deze challenge kon de stad nieuwe ideeën indienen voor mensen die hun talenten nu niet kunnen inzetten op de arbeidsmarkt. De uitvoering van ‘Zorg op Afstand’ wordt de komende maanden verder voorbereid, zodat het na de zomer kan starten. Na twee jaar is er een evaluatie en volgt een besluit over een mogelijk structureel vervolg.