Bbz-tijdelijk

Tozo is gestopt per 1 oktober. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-tijdelijk) aanvragen.

Als zelfstandig ondernemer maakt u misschien ook na de coronacrisis een onzekere tijd door. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat dit voor u telt. Het is sinds 1 oktober niet meer mogelijk om een Tozo-uitkering of -lening aan te vragen. Misschien heeft u ook nu (financiële) ondersteuning nodig? De gemeente kan u helpen! Dat kan met een uitkering, een lening voor bedrijfskapitaal en met hulp bij de uitvoering van uw bedrijf of bij heroriëntatie.

Bbz-tijdelijk en het verschil met Tozo

Heeft u gebruik gemaakt van Tozo? Dan is het goed om te weten dat het Bbz verschilt van Tozo. Zo zijn de voorwaarden voor het Bbz anders dan voor Tozo. Om de overgang van Tozo naar het Bbz makkelijker te maken, geldt er in de maanden oktober, november en december 2021 een aangepast Bbz.

Bbz-tijdelijk sluit aan op de coronacrisismaatregelen. Belangrijkste verschil met Tozo is dat we bij de beoordeling van uw recht nu wél onderzoeken of uw bedrijf levensvatbaar is. Dat doen we door te kijken naar:

 • de resultaten in de periode vóór 17 maart 2020 en
 • de resultaten tijdens de periode van de coronacrisismaatregelen én
 • uw plan van aanpak 2022 en opdrachtenportefeuille voor het komende jaar

In de infographic(PDF, 354,7 KB) leggen wij het verschil uit tussen Tozo en Bbz en hoe de gemeente zelfstandigen kan helpen.

Bbz-tijdelijk aanvragen

Aanvraagperiode

De uitkering Bbz-tijdelijk is aan te vragen in het vierde kwartaal van 2021:

 • van 1 oktober tot en met 31 december 2021;
 • voor maximaal 3 maanden.

Heeft u daarna nog een uitkering nodig? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen voor een Bbz-2004-regulier. Meer informatie vindt u in januari 2022 op de website. De Bbz-tijdelijk gaat niet automatisch over in de Bbz-2004-regulier. 

Met terugwerkende kracht aanvragen

 • De uitkering is aan te vragen vanaf de 1e van de maand
 • Aanvragen kan met terugwerkende kracht van 1 maand
 • In de maand oktober is aanvragen met terugwerkende kracht niet mogelijk
 • In november kunt u aanvragen vanaf 1 oktober en in december kunt u aanvragen vanaf 1 november.

Zorg dat u goed bent voorbereid, voor u de regeling aanvraagt. Lees de toelichting aanvraag Bbz-tijdelijk goed door, voor u begint met aanvragen.

Berekening per kalendermaand

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering krijgt hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. U geeft bij de aanvraag een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent de gemeente per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen. U bent verplicht ons de juiste inlichtingen te verschaffen over uw inkomsten. Wij controleren uw inkomsten achteraf. Dit betekent dat de geschatte maandelijkse inkomsten altijd worden gecontroleerd met de daadwerkelijke inkomsten per maand. Dit kan achteraf leiden tot een terugvordering van het teveel betaalde bedrag of dat u een nabetaling krijgt als u te weinig heeft ontvangen.

Telt mijn vermogen mee?

Voor de Bbz-tijdelijk (oktober t/m december 2021) telt uw vermogen niet mee.

Moet ik de uitkering terugbetalen?

U ontvangt de uitkering op basis van de inkomsten die u aangeeft bij uw aanvraag. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Geef een wijziging in uw inkomen zo snel mogelijk door. Hoe u dit doet, leest u in de toelichting aanvraag Bbz-tijdelijk.

Urencriterium

Voor de Bbz geldt een urencriterium. Bent u al langere tijd zelfstandige? Dan moet u per kalenderjaar minimaal 1225 uur in uw bedrijf of beroep werken. Het hangt af van de sector waarin u werkt of u die 1225 uur in 2020 heeft gehaald of in 2021 gaat halen. Hier houdt de gemeente rekening mee.

Levensvatbaarheid bedrijf

Daarnaast bekijkt de gemeente of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als wij verwachten dat u na de Bbz niet genoeg kunt verdienen met uw bedrijf om:

 • van te leven en/of
 • uw bedrijf of beroep voort te zetten en/of
 • om uw betalingsverplichtingen na te komen.

Verwachten wij dat uw bedrijf niet levensvatbaar is? Dan heeft u misschien nog wel recht op een beëindigingsuitkering uit de Bbz. Het kan voorkomen dat de gemeente Tilburg het onderzoek naar de levensvatbaarheid laat uitvoeren door een externe partij.

Ondernemingsplan en financiële gegevens

Was u al zelfstandig ondernemer vóór de coronacrisis? Dan moet u de jaarcijfers van 2019 meesturen bij uw aanvraag. Tevens moet u de meest recente financiële gegevens meesturen.

Op basis van uw ondernemingsplan kan de gemeente bepalen of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Daarom moet u ook een ondernemingsplan en een plan van aanpak voor het komende jaar (hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf of beroep) meesturen? Tevens moet u aangeven in uw plan van aanpak hoe u voldoende geld gaat verdienen om zelf in uw levensonderhoud te voorzien.

Bedrijfskapitaal

Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen?

Dat kan niet met het aanvraagformulier Bbz-tijdelijk. Hiermee kunt u alleen een uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen? Vul het formulier van ondernemersadvies in. Een medewerker neemt dan contact met u op om te kijken of u een lening bedrijfskaptaal kunt aanvragen via het reguliere Bbz. Om uw recht op een bedijfskapitaal te bepalen, hebben we ook gegevens over uw zakelijke en privévermogen nodig. Als u voldoet aan de voorwaarden, telt een maximumbedrag dat u aan bedrijfskapitaal in 2021 kan lenen:

 • € 205.410 als u al een bedrijf heeft
 • € 37.817 als u een bedrijf wilt starten.

Over de lening betaalt u 8% rente. Als u de lening krijgt, maken we met u afspraken over de hoogte van de maandelijkse aflossing van het bedrijfskapitaal. Tevens maken we afspraken over de tijd die u krijgt om af te lossen. Dit is maximaal 10 jaar.

Hulp bij uw bedrijf en heroriëntatie

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw bedrijf of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt zelfstandigen verschillende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld coaching, verschillende cursussen of begeleiding naar ander werk. Wilt u hier gebruik van maken? Vul het formulier ondernemersadvies in.

Bbz vanaf 1 januari 2022

Heeft u na 1 januari 2022 nog ondersteuning nodig in uw levensonderhoud? Dan moet u op dat moment opnieuw een aanvraag Bbz indienen.

Let op! Vanaf dat moment telt ook de hoogte van uw vermogen mee. Als er spaargeld is of ander direct beschikbaar vermogen, zowel bij u als uw eventuele partner en eventuele minderjarige kinderen, dient u dit eerst aan te wenden voor uw levensonderhoud voordat u een beroep kunt doen op de Bbz. Dit betekent ook dat uw eigen vermogen en het totale (privé- en bedrijfs-) vermogen ( panden, eigen woning, hypotheek, auto’s, campers, caravan, 2e huis, beleggingen, lijfrentes etc.)  worden meegenomen om te bepalen in welke vorm de bijstand kan worden verstrekt: renteloos, rentedragend of als gift.

Check uw recht

Doe eerst een check op KrijgikBbz.nl. Kijk of u mogelijk recht heeft op een Bbz-uitkering.

Heeft u mogelijk geen recht op een Bbz-uitkering, maar wél hulp nodig? Ondernemersadvies heeft nog meer mogelijkhedenheden om u te helpen. Vul het formulier Ondernemersadvies in. Een medewerker neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Toelichting en aanvraagformulier

Naar de toelichting en het aanvraagformulier.