Aankomende openbare inschrijvingen gemeentelijk vastgoed

Op deze pagina vinden inwoners de aankomende openbare inschrijvingen gemeentelijk vastgoed. Klik op het +-teken om de openbare inschrijving te bekijken.

Voornemen tot verhuur aan diverse partijen van Gebouw 90 (Broedplaats)

Bekendmaking voornemen tot verhuur aan diverse partijen van Gebouw 90 (Broedplaats)

Publicatiedatum: 21 juli 2022

Gemeente Tilburg (‘de gemeente’) is voornemens te verhuren van werkplekken binnen het gebouw 90 ‘Broedplaats’ aan de burgemeester Brokxlaan 6a te Tilburg. In het gebouw zijn meerdere units beschikbaar met een totale oppervlakte van 574 m². Op bijgevoegde tekening staat de indeling van het gebouw met de units weergegeven. Kandidaten die voldoen aan de criteria zoals hieronder genoemd worden op volgorde van binnenkomst uitgenodigd. 

Toetsingscriteria

•    Ingeschreven als zelfstandige ondernemer bij KvK;
•    Startend ondernemer (maximaal 5 jaar oud, toetsing aan inschrijfdatum KvK)
•    Bedrijfsgrootte maximaal 5 fte;
•    Een aanbeveling van één de volgende  organisaties, te weten Midpoint, Tilburg University, Fontys of Avans;
•    Niet eerder huurder geweest van een kantoorruimte in gebouw 84, 88 of 90;
•    Passend in het Smart Service profiel;  

Toelichting Smart Service profiel

Onder Smart Services verstaan we kennisintensieve dienstverlening en creatieve industrie waarbij gebruik  gemaakt wordt van nieuwe technologieën (data, AI etc). Bedrijven wiens business bestaat uit  slimme product- en service-innovaties  die tot stand komen met data, kunstmatige intelligentie en internet- en communicatietechnologieën. Het  analyseren, genereren of verwerken van data is dan ook een essentieel onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.  

Toewijzingscriteria

Kandidaten die op basis van de toetsingscriteria toegelaten worden komen in principe in aanmerking voor een werkplek. Omdat de gebouwen zowel vaste kantoorruimte als flexplekken omvatten gelden ook enkele regels die van toepassing zijn bij de verdeling of toewijzing van de werkplekken. Om de plekken ook voor nieuwe starters beschikbaar te houden is tevens  sprake van een maximum huurtermijn. Een beheerder zal hier op toezien. 

  • De huur van vaste kantoorunits is enkel mogelijk ingeval huurder aangemerkt kan worden als BTW- ondernemer;
  • De huurtermijn voor vaste kantoorruimte en flexplekken is gemaximaliseerd op 3 jaar; (NB Voor bedrijven die al uit de Spoorzone komen (overgangssituatie) worden aparte arrangementen gemaakt.)
  • Per bedrijf maximaal 1 kantoorruimte inclusief 1 flexwerkplek; 
  • Max. 3 flexwerkplekken per bedrijf; 
  • Doorstromen van flexplekken naar vast kantoorruimte maximaal 1 x mogelijk;
  • Maximale termijn is gekoppeld aan eerste datum contract (flex en/of kantoorruimte);

Reactietermijn

Indien u als ondernemer in aanmerking wenst te komen voor het huren van een ruimte in het gebouw 90 ‘broedplaats’ en u voldoet aan de toetsingscriteria dan vragen wij u om uw interesse kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen waarin u laat zien te voldoen aan de toetsingscriteria. Dit bericht richt u aan vastgoed@tilburg.nl onder vermelding van 'Reactie op voornemen tot verhuur Broedplaats Tilburg'. Na deze datum zullen alle inschrijvingen door de gemeente worden getoetst en zal u op de hoogte worden gebracht of u in aanmerking komt voor het huren van een ruimte en zal met u een vervolggesprek worden aangegaan voor het sluiten van de huurovereenkomst.

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze publicatie kan dan u contact opnemen met Dolf Baetsen via dolf.baetsen@tilburg.nl.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.