Burgerijpad

De ontwikkeling van het terrein 'Burgerijpad' is gestart. Op dit terrein worden 17 woningen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap verband gebouwd.

Particulier Opdrachtgeverschap houdt in dat particulieren zelf de woningen gaan bouwen zonder tussenkomst van een ontwikkelaar. Zodra de bouwwerkzaamheden klaar zijn gaat de gemeente de openbare ruimte nieuw inrichten. Planning vooralsnog in het najaar van 2022.

De gemeente en de leden van de CPO ontwikkeling hebben in juli 2021 een impressie van het bouwplan en het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte gepresenteerd. Tijdens deze avond konden omwonenden vragen stellen en opmerkingen maken. Dit leverde verschillende waardevolle reacties op.

Voorbereidende werkzaamheden

De gemeente startte begin 2021 met voorbereidende werkzaamheden. Hiervoor zijn op het bouwterrein  verschillende bomen gerooid, is de riolering aangelegd en is er Japanse Duizendknoop verwijderd.

Bouwontwikkeling

Voor deze ontwikkeling is in 2017 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De omgevingsvergunning is eind 2019 aangevraagd en in 2020 verleend. De bouw van de 17 woningen is in september 2021 gestart. Deze woningen worden gebouwd door Nieuwenhuizen Daandels Bouw. De voorzieningen van het bouwterrein, zoals de directiekeet, opslag van materialen bevinden zich binnen dit terrein. Personeel maakt wel gebruik van de omliggende parkeerplaatsen.

Als u vragen heeft over de bouwwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Jeroen van Lith van Daandels Bouw. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0413 26 20 05 en per e-mail info@n-d.nl.

Openbare ruimte 

Op basis van het bestemmingsplan is een voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt. Daarnaast voert de gemeente ook onderhoudswerkzaamheden uit aan de weg, stoep en de parkeerplaatsen. De groeiplaatsen van de bestaande bomen wordt verbeterd en er komt extra groen,  zoals hagen en planten. Het nieuwe groen draagt bij aan de biodiversiteit en het park heeft een waterbergende functie. 

Mocht u nog vragen hebben over het ontwerp dan kunt u contact opnemen met Cindy van Hoof van de gemeente. Zij is bereikbaar op werkdagen (ma-do) via telefoonnummer 06 21 53 31 85 of per e-mail cindy.van.hoof@tilburg.nl.

Parkeren

Op de informatieavond in juli 2021 is er veel gesproken over het parkeren in de omgeving Burgerijpad. Hier leest u de onderbouwing voor de parkeermogelijkheden in de nieuwe situatie. 
Nu zijn er 56 officiële parkeervakken rondom het Burgerijpad voor vergunningshouders en dagkaarten. In 2016 is het bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan is de zogenaamde parkeerbalans. Deze parkeerbalans ligt onder het bestemmingsplan en is uitgewerkt in het voorlopig ontwerp openbare ruimte.

In 2016 is uit een verkeersstelling gebleken dat van de beschikbare 56 parkeerplaatsen 20 parkeerplaatsen structureel gebruikt worden door de huidige bewoners van de binnenstad en hun bezoekers. Vanwege de bouw van 17 nieuwe woningen, komen er 28 extra parkeervakken. Dit is berekend met de parkeernorm uit 2016 van 1,6 parkeerplaatsen per woning, waarvan 0,3 bezoekers (van bewoners). 

In de nieuwe situatie moeten er 20 parkeerplaatsen voor de huidige bewoners en 28 voor het bouwplan worden opgenomen. In totaal dienen er dus in de directe omgeving van het nieuwbouwplan 48 parkeerplaatsen beschikbaar te zijn. Deze 48 parkeerplaatsen zijn ingetekend in het voorlopig ontwerp.
Ook zijn er 7 extra parkeerplaatsen bij het benzinestation ingetekend voor kort betaald parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn met de auto niet bereikbaar vanaf het Burgerijpad.

Er komen geen parkeervakken voor bezoekers van de binnenstad in de omgeving Burgerijpad. Zij mogen alleen met een dagkaart gebruik maken van de parkeervakken. Zij kunnen parkeren in de parkeergarages, op het parkeerterrein aan de Noordhoekring en op een aantal plaatsen bijvoorbeeld langs de cityring.

Spelen

In de binnenstad is een beperkt aantal speelplekken: in het Harmoniepark, aan de Korte Schijfstraat en bij het Vincentiuspad. Net buiten de cityring bevindt zich de Kloostertuin aan de Dionysiusstraat. Voor de verdeling van speelplekken is de leeftijd van de doelgroep een belangrijke factor. Hoe ouder de kinderen/jeugd, hoe verder ze zelfstandig mogen en kunnen gaan om te spelen. De huidige speelplekken zijn ingericht voor kinderen tot en met  8 jaar. Oudere kinderen en jeugd kunnen o.a. naar het Spoorpark.

In de groene zones in het Burgerijpad is niet genoeg ruimte voor een speelplek of trapveld. Hier staan bomen die veel ruimte innemen. Vanuit de omgevingsvergunning moeten er bovendien 7 nieuwe bomen gepland worden die vanwege het bouwplan verwijderd moesten worden. Vanwege het veranderende weer de laatste jaren richt de gemeente de zones klimaat adaptief in en wordt er een waterberging (wadi) aangelegd waarin het regenwater in wordt opgevangen bij hevige regenbuien. Hierdoor is er geen ruimte meer voor speelvoorzieningen\.

De groene zone valt onder de openbare ruimte en is te gebruiken voor alle bewoners en bezoekers. Zeker in de binnenstad waar groene plekken beperkt zijn, is het ontwerp erop gericht dat het voor meerdere doelgroepen een interessant verblijfsplek is, die in de zomer ook zorgt voor koelte. Door de nieuwe inrichting met beplanting wordt het een aantrekkelijke plek waar je een picknickkleed neerlegt of een spel kunt spelen.

Oude informatie ontwikkeling Burgerijpad

Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dat is in 2017 vastgesteld. Aansluitend is het ontwerpen van de woningen gestart waarna eind 2019 een omgevingsvergunning is aangevraagd. 

Voor de bouw kan starten gaat de gemeente diverse voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit de aanleg van riolering, het rooien van 4 bomen en het snoeien van 7 bomen. Deze werkzaamheden starten nog in 2020. De bouw van de collectief particuliere ontwikkeling (CPO) start na de bouwvakvakantie. 

Openbare ruimte

Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan is een Voorlopig Ontwerp (VO) voor de openbare ruimte (straten, stoepen en parkeren) gemaakt. De komende maanden wordt het inrichtingsplan voor de openbare ruimte verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp (DO).  

Onderhoudsbeurt

De gemeente gaat de openbare ruimte rondom het bouwblok herinrichten en de bestaande straten en stoepen van het Burgerijpad krijgen een onderhoudsbeurt. Rond het bouwblok komen parkeerplaatsen en laadpalen voor elektrische auto’s. De bestaande bomen krijgen een verbetering van hun groeiplaats zodat deze nog jaren kunnen blijven staan. De woningen worden omsloten door groene hagen. Er komen ook enkele plantvakken. Zodra de hele bouw klaar is worden er rond het bouwblok nieuwe bomen geplant.

Het beleid van de gemeente Tilburg is er op gericht zoveel mogelijk regenwater weg te laten lopen in de bodem, om zo verdroging tegen te gaan. Een deel van de groene ruimte aan beide kanten van het bouwplan, krijgt een waterbergende functie. Het regenwater wordt daar opgevangen in een lager gelegen grasveld (wadi). Het kan zijn dat delen bij veel regen tijdelijk ‘onder water staan’.

Gebruik van de openbare ruimte

Op dit moment ligt er op het terrein een voetbalveld. Dit gaat weg om plaats te maken voor de nieuwe woningen, de bijbehorende parkeer- en groenvoorzieningen en de regenwaterberging.