Ontwerp bestemmingsplan Piushavengebied 2009, 7e herziening (Galjoenstraat Noord) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 2 augustus 2021 tot en met 13 september 2021.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de noordzijde van de Galjoenstraat.

Doel

Het plan is gericht op de realisatie van 30 grondgebonden woningen en 22 appartementen aan de Galjoenstraat.

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt daarnaast in papieren vorm van 2 augustus 2021 tot en met 13 september 2021 ter inzage in Stadswinkel Centrum.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar zienswijze over het ontwerp digitaal indienen via de knop 'Zienswijze indienen'.

U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Piushavengebied 2009, 7e herziening (Galjoenstraat Noord):

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 06 - 50 08 13 60.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Piushavengebied 2009, 7e herziening (Galjoenstraat Noord) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 06 - 50 08 13 60 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.