Ontwerp bestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht, 8e herziening (Schoorstraat Vincentius) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023. (termijn gesloten)

Plangebied (termijn gesloten)

Het plangebied omvat het perceel Schoorstraat 2a te Udenhout (Hoofdgebouw Vincentius).

Doel

Het plan is gericht op de herontwikkeling van het centrale hoofdgebouw van Vincentius. Links en rechts van het rijksmonument worden vrijstaande appartementengebouwen opgericht. In totaal worden 93 woningen gerealiseerd.

Digitaal plan

Plan

Het digitale plan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien. 

Reageren kan online

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht, 8e herziening (Schoorstraat Vincentius)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 82 61. 

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Udenhout Beschermd Dorpsgezicht, 8e herziening (Schoorstraat Vincentius) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 82 61 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.