Ontwerp bestemmingsplan Zorgvlied 2008, 5e herziening (Van Limburg Stirumlaan) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 3 oktober 2022 tot en met 14 november 2022.

Plangebied (termijn gesloten)

Het plangebied omvat de percelen sectie Q, nummers 6042, 6231, 6786 en 6494 en ligt in de kruising van de Baroniebaan en Ringbaan-West, tussen de wijken Zorgvlied en De Blaak. Aan de oostzijde grenst de locatie aan het Texaco Tankstation aan de Ringbaan-West. Aan de noordwestzijde grenst het plangebied aan een park.

Doel

Het  plan voorziet in de volledige sloop van de huidige bebouwing en de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex met maximaal 252 wooneenheden voor starters, alleenstaanden, ouders met kind(eren) en senioren.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Plan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van maandag 3 oktober 2022 tot en met maandag 14 november 2022 ter inzage in de Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online

Zienswijze indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Zorgvlied 2008, 5e herziening (Van Limburg Stirumlaan):

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer +31 6 31 13 63 48.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Zorgvlied 2008, 5e herziening (Van Limburg Stirumlaan) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 06 31 13 63 48 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.