Ruimtelijke plannen in procedure

Deze ruimtelijke plannen zijn in procedure of liggen ter inzage. Zolang de termijn nog niet gesloten is, kunt u reageren.

Ook ontwerpplannen waarvan de inzagetermijn is gesloten, kunt u raadplegen. Per plan kunt u meer informatie vinden, het plan downloaden en eventueel online reageren.

Voorbereidingsbesluiten

Op dit moment liggen er geen voorbereidingsbesluiten ter inzage.

Concept ontwerp bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplannen

In deze fase ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Iedereen kan zienswijzen indienen.

Milieueffectrapportages

Ontwerpwijzigingsplannen

Ontwerp uitwerkingsplannen

Op dit moment liggen er geen ontwerp uitwerkingsplannen ter inzage.

Vastgestelde uitwerkingsplannen

Op dit moment liggen er geen vastgestelde uitwerkingsplannen ter inzage.

Provinciale stukken ter inzage

Op dit moment liggen er geen provinciale stukken ter inzage.

Rijksbesluiten ter inzage

Op dit moment liggen er geen Rijksbesluiten ter inzage.