U bevindt zich op:Ondernemers / Inkoop jeugdhulp en Wmo

Inkoop jeugdhulp en Wmo

Het inkoopproces van lokale jeugdhulp, regionale jeugdhulp en beschermd wonen is afgerond. Voor 2016 is geen inkooptraject gestart voor de inkoop van ambulante begeleiding op basis van zorg in natura.

Aanbesteding regionale specialistische jeugdhulp 2017 gesloten

Op 23 juli 2016 is de aanbesteding specialistische jeugdhulp voor de regio Hart van Brabant gestart. De samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant kopen de specialistische jeugdhulp voor het jaar 2017 gezamenlijk in. De gemeente Tilburg is namens de negen regiogemeenten gemandateerd om de aanbestedingsprocedure uit te voeren. Inschrijven is niet meer mogelijk. Op de website van de regiogemeenten Hart van Brabant vindt u alle informatie over de regionale inkoop jeugdhulp 2017.

Inkoop ambulante begeleiding Wmo

 1. Zorg in natura voor Begeleiding in Tilburg
  Hiervoor heeft de gemeente met twaalf zorgaanbieders contracten afgesloten. Dit zijn: Buro MAKS, RIBW, Traverse, Impegno, Amarant, ASVZ, Prisma, De Wever, Thebe, Hemelrijksche Hoeve, 't Heem en Siza/Gemini.
 2. Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
  Voor zintuiglijk gehandicapten zijn naast de lokale aanbieders in Tilburg, ook vijf landelijke zorgaanbieders gecontracteerd. Dit zijn: GGMD, Visio, Kentalis en Robbert Coppes.
 3. Zorg voor overgangsrecht cliënten
  Voor het bieden van ambulante begeleiding aan cliënten met overgangsrecht in 2015 zijn contracten gesloten met een looptijd tot 1 januari 2016. Deze contracten zijn niet verlengd omdat het overgangsrecht op 1 januari 2016 is vervallen. 
  Meer over de uitvoering van de Wmo voor professionals.

Inkoop beschermd wonen

Tilburg is vanaf 2015 als centrumgemeente verantwoordelijk voor het Beschermd wonen (ZZP-C) en koopt deze functies in voor alle gemeenten in de regio Hart van Brabant in. De inschrijving voor beschermd wonen 2016/2017 is gesloten. De zorgaanbieders zijn: Autismebegeleiding, GGz Breburg, Jan Arends BV, RIBW Midden Brabant, St. De Belvertshoeve, St. Het Werkt, St. Maasduinen, St. Reinier van Arkel, SMO Traverse en Vinden & Binden Zorg en Welzijn. De aanbestedingsdocumenten en Nota van Inlichtingen zijn ter informatie gepubliceerd op zorginregiohartvanbrabant.nl. Hebt u vragen over de aanbesteding Beschermd Wonen? Stuur dan een e-mail aan inkoopwmo@tilburg.nl.  

Lokale en regionale inkoop jeugdhulp 2016

De inschrijving voor de Regionale Inkoop Jeugdhulp 2016 is gesloten. Aanbieders kunnen zich niet meer inschrijven. De gunning is afgerond. Op de website van de regiogemeenten Hart van Brabant vindt u alle informatie over de regionale inkoop jeugdhulp 2016 en de lokale inkoop jeugdhulp Tilburg 2016.