U bevindt zich op:Ondernemers / Inkoop jeugdhulp en Wmo

Inkoop jeugdhulp en Wmo

Ambulante begeleiding op basis van zorg in natura Wmo is voor 2017 lokaal ingekocht door de gemeente Tilburg. Jeugdhulp en beschermd wonen is regionaal ingekocht door de regio Hart van Brabant. Europese en nationale aanbestedingen publiceren wij op TenderNed.

Aanbesteding Inkoop Wmo Begeleiding ZIN 2018 is gesloten

De aanbesteding Wmo Begeleiding ZIN 2018 is gesloten. WMO aanbieders konden inschrijven voor de levering van WMO in de gemeente Tilburg per 1 maart 2018 voor begeleiding en kortdurend verblijf voor de volgende doelgroepen:

  1. Volwassenen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en/of autisme
  2. Volwassenen met een verstandelijke beperking al dan niet met autisme
  3. Volwassenen met een somatische en/of (psycho)geriatrische aandoening
  4. Volwassenen met niet aangeboren hersenletsel
  5. Volwassenen met een lichamelijke beperking

Aanbesteding regionale jeugdhulp 2018

Per 1 januari 2018 worden landelijk de DBC's voor de Jeugd-GGZ doelgroep afgeschaft. Om deze reden moet de regio Hart van Brabant segment 3 (waaronder de DBC's vallen) opnieuw inkopen. Het aanbestedingsdocument is gepubliceerd op TenderNed. Op de website van de regiogemeenten Hart van Brabant vindt u alle informatie over regionale inkoop jeugdhulp 2018.