U bevindt zich op:Ondernemers / Inkoop jeugdhulp en Wmo

Inkoop jeugdhulp en Wmo

Ambulante begeleiding op basis van zorg in natura Wmo is voor 2018 lokaal ingekocht door de gemeente Tilburg. Jeugdhulp en beschermd wonen worden regionaal ingekocht door de regio Hart van Brabant. Op 1 maart 2018 is de aanbesteding gestart voor de inkoop van specialistische jeugdhulp vanaf 1-1-2019. Europese en nationale aanbestedingen publiceren wij op TenderNed.

Aanbesteding Inkoop Wmo Begeleiding ZIN 2018 is gesloten

De aanbesteding Wmo Begeleiding ZIN 2018 is gesloten. WMO aanbieders konden inschrijven voor de levering van WMO in de gemeente Tilburg per 1 maart 2018 voor begeleiding en kortdurend verblijf voor de volgende doelgroepen:

  1. Volwassenen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en/of autisme
  2. Volwassenen met een verstandelijke beperking al dan niet met autisme
  3. Volwassenen met een somatische en/of (psycho)geriatrische aandoening
  4. Volwassenen met niet aangeboren hersenletsel
  5. Volwassenen met een lichamelijke beperking

Aanbesteding regionale jeugdhulp 2019

Op donderdag 1 maart 2018 is de aanbesteding gestart voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Alle jeugdhulpaanbieders die in 2019 laagspecialistische jeugdhulp (het huidige segment 2) of hoogspecialistische jeugdhulp (het huidige segment 3) willen leveren in de regio kunnen zich inschrijven. Per 2019 verdwijnt het onderscheid tussen segment 2 en 3. Alle specialistische jeugdhulp wordt ingekocht in de vorm van resultaatgerichte arrangementen. Jeugdhulpaanbieders kunnen zich aanmelden voor deelname aan de aanbesteding via Tenderned. Het aanbestedingsdocument is gepubliceerd op TenderNed. Op de website van de regiogemeenten Hart van Brabant vindt u alle informatie over regionale inkoop jeugdhulp 2019.