U bevindt zich op:Ondernemers / Inkoop jeugdhulp en Wmo

Inkoop jeugdhulp en Wmo

Ambulante begeleiding op basis van zorg in natura Wmo is voor 2017 lokaal ingekocht door de gemeente Tilburg. Jeugdhulp en beschermd wonen is regionaal ingekocht door de regio Hart van Brabant. Europese en nationale aanbestedingen publiceren wij op TenderNed.

Aanbesteding regionale jeugdhulp 2018

Per 1 januari 2018 worden landelijk de DBC's voor de Jeugd-GGZ doelgroep afgeschaft. Om deze reden moet de regio Hart van Brabant segment 3 (waaronder de DBC's vallen) opnieuw inkopen. Het aanbestedingsdocument is gepubliceerd op TenderNed. Op de website van de regiogemeenten Hart van Brabant vindt u alle informatie over regionale inkoop jeugdhulp 2018.

Inkoop ambulante begeleiding Wmo

  1. Zorg in natura voor Begeleiding in Tilburg
    Hiervoor heeft de gemeente met twaalf zorgaanbieders contracten afgesloten. Dit zijn: Buro MAKS, RIBW, Traverse, Impegno, Amarant, ASVZ, Prisma, De Wever, Thebe, Hemelrijksche Hoeve, 't Heem en Siza/Gemini.
  2. Zorg voor zintuiglijk gehandicapten
    Voor zintuiglijk gehandicapten zijn naast de lokale aanbieders in Tilburg, ook vijf landelijke zorgaanbieders gecontracteerd. Dit zijn: GGMD, Visio, Kentalis en Robbert Coppes.
    Meer over de uitvoering van de Wmo voor professionals.

Inkoop beschermd wonen

Tilburg is vanaf 2015 als centrumgemeente verantwoordelijk voor het Beschermd wonen (ZZP-C) en koopt deze functies in voor alle gemeenten in de regio Hart van Brabant in. De inschrijving voor beschermd wonen 2016/2017 is gesloten. Ga voor meer informatie naar zorginregiohartvanbrabant.nl. Hebt u vragen over de aanbesteding Beschermd Wonen? Stuur dan een e-mail inkoopwmo@tilburg.nl.