Toelichting aanvraag Bbz-tijdelijk

U gaat Bbz-tijdelijk aanvragen. Lees voor u begint eerst deze informatie. Als u alles bij de hand heeft, loopt u zo door de aanvraag heen. 

Tip! Neem de informatie over het netto-inkomen goed door

Onjuiste berekeningen van het netto-inkomen zorgen voor veel vertraging en als inkomsten achteraf niet kloppen, moet u (een deel van) de uitkering terugbetalen. Neem de informatie daarom goed door vóórdat u het formulier invult. Voor Bbz-tijdelijk telt het inkomen van uw partner ook mee.

Bbz-tijdelijk aanvragen Direct regelen

Voorbereiding aanvraag Bbz-tijdelijk

 1. Verzamel eerst de bewijsstukken die u moet uploaden.  
 2. Lees eerst de toelichting verderop.
 3. Open het formulier en log in met uw DigiD
 4. Heeft u een partner dan logt ook uw partner in met DigiD
 5. De vragen beantwoorden en verklaringen aanvinken.
 6. Wilt u tussendoor even stoppen? Dat kan. De gegevens worden bewaard tot u het formulier opnieuw opent. Bijlagen worden niet opgeslagen.

Wat kan ik met BBz-tijdelijk aanvragen?

Met Bbz-tijdelijk kunt u aanvragen:

Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud 

Wilt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen?

U kunt met Bbz-tijdelijk geen lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, enkel een uitkering voor levensonderhoud. Het is wel mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen via de reguliere BBz 2004. Wilt u hiervan gebruik maken? Vul dan het formulier Ondernemersadvies in. Een medewerker neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om uw situatie door te spreken.

Voor welke gemeente kunt u in Tilburg een aanvraag Bbz-tijdelijk indienen?

U kunt Bbz-tijdelijk aanvragen bij de gemeente Tilburg als u inwoner bent van de gemeente Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk of Tilburg.

Tot wanneer loopt Bbz-tijdelijk

De tijdelijke Bbz-uitkering is aan te vragen van 1 oktober t/m 31 december 2021. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De uitkering is aan te vragen vanaf de 1e van de maand
 • Aanvragen kan met terugwerkende kracht van 1 maand
 • In de maand oktober is aanvragen met terugwerkende kracht niet mogelijk
 • In november kunt u aanvragen vanaf 1 oktober en in december kunt u aanvragen vanaf 1 november.

Welke bewijsstukken heb ik nodig?

Aan het einde van het aanvraagformulier moet u de bewijsstukken uploaden. Verzamel de bewijsstukken van te voren en geef de documenten een duidelijke naam. Een bankafschrift noemt u bijvoorbeeld bankafschrift. Wij kunnen uw aanvraag dan sneller afhandelen.

Bewijstukken die u altijd moet aanleveren

 1. Bankafschriften van de betaalrekening over de laatste 3 maanden van u (en uw partner) zowel privé als zakelijk. Het saldo, rekeningnummer en tenaamstelling moet duidelijk zichtbaar zijn.
 2. Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner (paspoort, verblijfskaart of Identiteitskaart).
 3. Bewijs van inkomsten.
 4. Volledig ingevuld ondernemingsplan.
 5. Plan van aanpak over 2022.
 6. Jaarstukken van uw onderneming(en) over de laatste 3 boekjaren.
 7. Aangifte Inkomstenbelasting over de laatste 2 jaar.
 8. Uittreksel Kamer van Koophandel.
 9. Kopie aanslag waterschapsbelasting.
 10. Kopie aanslag gemeentelijke belasting.

Bewijstukken die u moet aanleveren indien van toepassing

 1. Bewijs van alimentatie.
 2. Bewijs van verhuur.
 3. Salarisspecificatie van de laatste maand (van u en/of uw partner).
 4. Meest recente uitkeringsspecificatie (van u en/of uw partner).
 5. Alimentatievonnis en meest recente bankafschrift waarop betaling zichtbaar is.
 6. Betaalspecificatie studiefinanciering.
 7. Kopie van de verleende vergunning.
 8. Kopie verleende ontheffing.
 9. Kopie eigendomsakte huis.
 10. Kopie hypotheekakte woning.
 11. Kopie recent jaaroverzicht rente en/of aflossing hypotheek.
 12. Kopie jaaroverzicht betaling brand- en opstalverzekering en of recent bankafschrift betaling.
 13. Kopie contract erfpacht en overzicht van betaling (recent bakafschrift).
 14. Kopie van de toekenning TONK (mag ook via bankafschrift).
 15. Kamer huurcontract en laatste bankafschrift betaling huur.
 16. Huurcontract en laatste bankafschrift betaling huur.
 17. Kopie polis en laatste bankafschrift betaling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Hoe bereken ik het netto-inkomen (en van mijn partner)?

Voor een uitkering Bbz-tijdelijk moet u per maand invullen hoeveel inkomen u verwacht in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Het gaat om uw netto-inkomen, bestaande uit inkomsten uit de onderneming, loon uit loondienst, uitkering en overige inkomsten. Voor Bbz-tijdelijk telt het inkomen van uw partner ook mee. 

Netto inkomsten uit onderneming

Berekenen eerst uw winst. Dit zijn alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten. U houdt hierbij rekening met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst verminderen met 17% (als uw bedrijfsvorm een BV is: 16,5% en 15% als u een positief bedrijfsresultaat heeft tot € 20.417 in 2021). Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers. 

Welk inkomen in welke periode?

De werkzaamheden die in een bepaalde maand zijn verricht, worden aan die maand toegerekend. Ook al worden ze later betaald. Voorbeeld: u hebt een factuur van werkzaamheden die in juli zijn verricht en in augustus worden betaald. Dan horen deze inkomsten bij juli, niet augustus.

Als u geen inkomsten uit uw bedrijf heeft, maar u heeft wel kosten gemaakt, dan levert dit een negatief resultaat op. Dit negatieve resultaat mag u niet verrekenen met andere inkomsten.

Nettoloon uit loondienst

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. Meestal is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

Netto uitkering en overige inkomsten

Deze inkomstenbronnen tellen mee (ook van uw partner):

 • WW-uitkering of andere werkloosheidsuitkering
 • Ziektewetuitkering
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene   nabestaandenwet)
 • Overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld, giften en vrijwilligersinkomsten)

Deze inkomsten telt u niet mee (ook van uw partner):

 • Toeslagen Belastingdienst (bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag)
 • Kinderbijslag
 • Voorlopige teruggave inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
 • Onkostenvergoeding die u van een werkgever ontvangt
 • Vrijwilligersvergoeding tot 180 euro per maand of 1800 per jaar (bedrag daarboven telt wel mee)
 • Eenmalige gift

Uw netto-inkomen wordt netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum. U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf controleert de gemeente uw opgegeven netto-inkomen.

Schatting maken, achteraf wijzigingen doorgeven

Weet u nog niet precies wat uw inkomsten zijn? Maak dan een zo goed mogelijke schatting. Als blijkt dat uw schatting niet correct was, geeft u de werkelijke netto inkomsten achteraf door aan de gemeente. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). Het is belangrijk dat u de gemeente over alle wijzigingen informeert. Wijzigingen geeft u door via het wijzigingsformulier. Op basis van de wet moet de gemeente een boete opleggen wanneer bewust informatie is achtergehouden. 

Wanneer heb ik een partner voor Bbz-tijdelijk?

U bent partners als u  

 • getrouwd of geregistreerd partner bent of
 • op hetzelfde adres woont en
  • samen een huishouden heeft (u zorgt voor elkaar en draag beide bij aan de kosten van de huishouding)
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent
  • samen een kind heeft
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering)

U vraagt Bbz-tijdelijk samen aan. U vult dus 1 keer het aanvraagformulier Bbz-tijdelijk in. 
Kamerhuurders of kostgangers zijn geen partner. Een volwassen thuiswonend kind of ouders waar u voor zorgt ook niet. 

Wat is het sociaal minimum vanaf 1 juli?

Voor gehuwden en samenwonenden:
•    beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.541,00
•    1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, 1 van ons AOW-leeftijd € 1.627,08
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.344,99
•    1 van ons 18 tot 21 jaar, 1 van ons 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.036,79
•    beiden van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 840,78
•    beiden van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 532,58

Voor alleenstaanden of alleenstaande ouders:
•    van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70
•    van 18 tot 21 jaar € 266,29 

Dit zijn de bijstandsnormen per 1 juli 2021 (inclusief vakantiegeld). U heeft alleen recht op een uitkering van de Bbz-tijdelijk als uw (gezamenlijk) netto-inkomen lager is dan het sociaal minimum.
Wanneer sprake is van medebewoning (niet gezinsleden) dan gelden er afwijkende bedragen.

Betaling en besluit

Betaling

 • Heeft u een besluit ontvangen waarin de uitkering Bbz-tijdelijk wordt toegekend?
  • Wij betalen uw uitkering per maand aan het einde van de maand uit.
 • Krijgt u voor meerdere maanden een uitkering?
  • Dan ontvangt u de uitkering per maand.
 • Is het besluit genomen na afloop van een aangevraagde en toegekende maand?
  • Dan ontvangt u de betaling binnen 2 weken na het besluit. 

Geen vaste 1e betaaldatum

Wij weten geen datum waarop wij uw uitkering voor het eerst overmaken. Er is geen vaste betaaldatum, omdat wij  aanvragen afhandelen op volgorde van binnenkomst. We nemen uw aanvraag pas in behandeling als deze compleet is. Zorg daarom dat u zo snel mogelijk de aanvraag compleet indient.

Besluit en uitkeringsspecificatie

 • Complete aanvragen handelen we zo snel mogelijk af.
 • U ontvangt een brief met het besluit.
 • Als uw aanvraag wordt toegekend hoeft u niets te doen.
 • Behalve als uw situatie verandert of als het verwachte inkomen op de aanvraag niet meer klopt.
 • U ontvangt per post een uitkeringsspecificatie. Hierop staat hoe het bedrag dat u hebt ontvangen is samengesteld.
 • Op mijn gemeente (u logt in met DigiD) ziet u wat de status is van uw aanvraag (ontvangen, in behandeling of afgehandeld). 

Bedrag lager dan verwacht?

Het kan zijn dat u minder hebt gekregen dan € 1.078,70 voor een alleenstaande of € 1.541,00 voor een gezin. Dat komt door de inkomsten die u bij de aanvraag hebt opgegeven. Deze inkomsten worden afgetrokken van de bijstandsnorm die voor u geldt. Daarom ontvangt u minder.

Wijzigingen doorgeven

Voor een aanvraag Bbz-tijdelijk moest u het netto-inkomen doorgeven (en dat van uw partner). Blijkt achteraf dat u toch meer of minder inkomsten had, dan moet u dat doorgeven aan de gemeente. Net als andere wijzigingen in uw situatie (bijvoorbeeld een scheiding of verhuizing). Op basis van de nieuwe gegevens berekent de gemeente opnieuw de hoogte van de aanvullende uitkering. Daarna wordt een bedrag nabetaald of u moet terugbetalen. Zie ook hierboven: "hoe bereken ik het netto-inkomen (en dat van mijn partner)".

Gegevens wijzigen of situatie veranderd?

Wilt u een wijziging doorgeven of is uw situatie veranderd? Bijvoorbeeld omdat u toch meer inkomsten hebt?

 • Heeft u een beschikking (besluit) ontvangen? Gebruik dan altijd het wijzigingsformulier.
 • Wijziging doorgeven voor Bbz -tijdelijk: vul het wijzigingsformulier in (DigiD verplicht).
 • Is uw aanvraag nog in behandeling? Stuur dan een e-mail naar ondernemersadvies@tilburg.nl met uw zaaknummer. Als uw aanvraag al is afgehandeld, kunt u geen e-mail sturen, maar moet u het wijzigingsformulier invullen.

Vakantie of verblijf buitenland

Indien u langer dan 28 dagen in het buitenland verblijft gedurende de periode dat u recht heeft op Bbz-tijdelijk in 2021 kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van en/of recht op Bbz -tijdelijk. Verblijft u langer dan 28 dagen in het buitenland? Geef dit dan door via het wijzigingsformulier.

Verhuisd?

Verhuist u naar Tilburg en hebt u in uw vorige gemeente al het Bbz-tijdelijk aangevraagd? Dan moet u aan uw oude gemeente doorgeven dat u gaat verhuizen. Zodra u bij de gemeente Tilburg ingeschreven staat, moet u in Tilburg opnieuw het Bbz-tijdelijk aanvragen. Verhuist u vanuit Tilburg naar een andere gemeente, zet het Bbz-tijdelijk dan stop in Tilburg. In uw nieuwe woonplaats kunt u het Bbz-tijdelijk opnieuw aanvragen.

Aanvraag stopzetten?

 • Is uw aanvraag nog niet afgehandeld, maar wilt u de aanvraagprocedure stopzetten? Stuur een e-mail naar ondernemersadvies@tilburg.nl met het zaaknummer, uw naam, geboortedatum en reden van intrekken.
 • Is uw aanvraag al afgehandeld, dan gebruikt u het wijzigingsformulier.

Telt Bbz-tijdelijk mee als inkomen? 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021 (het jaar waarin u de uitkering ontvangt). U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Boete bij fraude

Blijkt bij controle dat u fraude hebt gepleegd, omdat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven? Bijvoorbeeld: hebt u inkomsten verzwegen? Dan moet u de uitkering terugbetalen. Ook legt de gemeente u dan een boete op. Dit kan ook als achteraf blijkt dat u de uitkering onterecht gekregen hebt.

Hulp bij geldzorgen

Heeft u schulden of andere financiële problemen? Of wilt u informatie en advies? Neem dan vrijblijvend contact op met Team Schuldhulpverlening. Meer over schuldhulpverlening.

Woont u in een regiogemeente? Dan neemt u voor hulp bij geldzorgen contact op met uw eigen gemeente.

Andere vormen van hulp, ondersteuning en coaching

De coronacrisis lijkt achter ons te liggen en de economie herstelt zich weer. Toch kan het voor u als ondernemer nodig zijn dat u nog hulp nodig heeft. Naast financiële ondersteuning in de vorm van de Bbz-tijdelijk, zijn er nog andere regeling die lopen. Kijk op de pagina informatie voor ondernemers voor meer informatie.

Daarnaast kan de gemeente Tilburg u gratis helpen door bijvoorbeeld coaching en ondersteuning op het gebied van ondernemerschap. Meer informatie hierover leest u op de pagina ondernemersadvies.

Woont u in een regiogemeente? Neem dan voor hulp, ondersteuning en coaching contact op met uw eigen gemeente.