Burgerijpad

De ontwikkeling van het terrein 'Burgerijpad' (waar voorheen basisschool De Vuurvogel stond) gaat starten. Aan het Burgerijpad komen maximaal 18 woningen die particulieren zelf gaan bouwen.

Kavel Burgerijpad
Bekijk de kaart

De inschrijfperiode voor de grondverkoop is gestart en eindigde op 10 april 2018. Op basis van loting worden de kavels verkocht en starten de toekomstige bewoners met de ontwerpfase.

In het nieuwbouwplan 'Burgerijpad' komen 14 tot 18 woningen. De woningen van dit plan vormen samen één bouwblok van maximaal 3 bouwlagen hoog. Alle woningen worden tegen elkaar aan gebouwd. Het ontwerpen en bouwen gaan de toekomstige bewoners gezamenlijk doen, dat is een van de kwaliteitseisen van de gemeente. De toekomstige bewoners bepalen zelf op volgorde van loting en onder begeleiding van een supervisor waar zij willen wonen in het plan en welk formaat kavel ze willen. Parkeren gebeurt in het openbaar gebied met een parkeervergunning. De bomen rond het bouwplan blijven staan. Tussen het bouwblok en het Odulphuslyceum komt een kleine speelplek.

Bouwbegeleiding

Omdat de toekomstige kopers moeten gaan samenwerken, worden zij hierbij begeleid door een professional. BIEB (Bouwen in Eigen Beheer) begeleidt de kopers op kosten van de gemeente. BIEB begeleidt de kopers bij het oprichten van de kopersvereniging en het vastleggen van de afspraken over de gronduitgifte.

Foto's

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kavelverkoop, dan kunt u contact opnemen met Bouwen in Eigen Beheer (BIEB). Zij organiseren de kaveluitgifte in opdracht van de gemeente. Zij zijn tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 040-2117800 en per e-mail burgerijpad@bouwenineigenbeheer.nl.

Bestanden