U bevindt zich op:Ondernemers /Vastgoed / Inschrijving Galjoenstraat 37

Inschrijving Galjoenstraat 37

Inschrijving voor de verkoop van de bedrijfsruimte aan Galjoenstraat 37 te Tilburg. Sluiting Inschrijving op 10 oktober 2019 om 10.30 uur. Op 10 en 12 september kunnen geïnteresseerden het pand bezichtigen tussen 15.30 en 17 uur.

Door de gemeente Tilburg is een biedboek samengesteld voor de openbare verkoop (inschrijving) van de bedrijfsruimte aan de Galjoenstraat 37 te Tilburg. Het biedboek en alle bijlagen, waaronder ook bodemrapport en dergelijke, wordt door de gemeente Tilburg uitsluitend aan geïnteresseerde partijen digitaal ter beschikking gesteld en is opvraagbaar bij Harold Otten, harold.otten@tilburg.nl, en/of Huub van der Zwaluw, huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.

De verkoopprocedure is vastgelegd in een inschrijfprotocol en bieden geschiedt door het indienen van een plan inclusief een onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk bod bij notaris mr. P. de Kerf van De Kerf & Van Sprang Notarissen te Tilburg. Het plan telt voor 75% mee in de beoordeling en de hoogte van het bod voor 25%. Bij een gelijke uitkomst geeft de kwaliteit van het plan de doorslag.

Sluiting van de inschrijving is op 10 oktober 2019 om 10.30 uur.

Het gaat om de verkoop van een bedrijfsruimte (bouwjaar ca. 1965)  aan de Galjoenstraat 37 in Tilburg. Het is kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie X, nummer 908, groot 395 m². Deze locatie ligt in het Piushavengebied.

Bestemming

Vanwege woningbouwontwikkelingen op naastgelegen percelen is er in 2019 een bestemmingsplanwijziging. Er is voor gekozen om het perceel van Galjoenstraat 37 mee te nemen in deze wijzigingsprocedure. Het is de bedoeling om het bestemmingsplan aan te passen waarbij het de bedoeling is om de bestemming gemengd op te nemen waarbij wonen wordt uitgesloten. Dit plan is nog niet in procedure geweest. De volledige bestemmingsplanbepalingen staan op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bodem

Voor de te verkopen bedrijfsruimte geldt dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is zo lang de bedrijfsruimte, m.n. de vloer, niet wordt verwijderd. De vloer voorkomt contactmogelijkheden. De tot heden aangetoonde bodemverontreiniging is immobiel en niet vluchtig (dampt niet uit). Er zijn in deze situatie geen actuele risico's voor de volksgezondheid en het milieu.

De koper accepteert de uitkomsten van deze bodemonderzoeksrapportages en vrijwaart de gemeente voor iedere aansprakelijkheid omtrent de eventuele aanwezigheid van bodemverontreiniging.

Asbest

De bedrijfsruimte is voldoende op asbest onderzocht. De te verkopen bedrijfsruimte bevat op basis van het hiervoor genoemde rapport geen asbest. Het adviesbureau heeft niet alles kunnen onderzoeken. Er zijn meer asbestverdachte, relatief kleine toepassingen aanwezig doch, met in achtneming van een bepaalde risicoklasse tijdens het verwijderen/afvoeren, hoeven deze niet daadwerkelijk te worden onderzocht.

De koper accepteert de uitkomsten van dit asbestinventarisatierapport en vrijwaart de gemeente voor iedere aansprakelijkheid omtrent de eventuele aanwezigheid van asbest die niet uit voornoemd rapport is gebleken.

Het plan

Voor het gebied Piushaven geldt de Stedenbouwkundige visie 'Piushaven 2018'. Op basis van deze visie en gedane uitspraken door het zgn. 'Kwaliteitsteam Piushaven', is voor Galjoenstraat 37 een aantal randvoorwaarden opgesteld om tot een gewenste invulling van de bedrijfsruimte te komen. Deze zijn:

  1. Uitstraling van het gebouw
  2. Betekenisvolle toevoeging
  3. (Semi)openbare functie
  4. Realisatieplicht

Een toelichting van deze randvoorwaarden treft u aan in het biedboek.

Procedure

De verkoopprocedure is nader vastgelegd in 'Inschrijfprotocol Galjoenstraat 37'. Bieden vindt plaats door middel van de indiening van een plan inclusief een onvoorwaardelijk en onherroepelijk schriftelijk bod bij notaris mr. P. de Kerf van De Kerf & Van Sprang Notarissen te Tilburg. De schriftelijke biedingen dienen de notaris uiterlijk op 10 oktober 2019 om 10.30 uur te hebben bereikt. De biedingen zullen dezelfde dag worden geopend tijdens een besloten zitting (zonder inschrijvers) op het kantoor van de notaris.