U bevindt zich op:Ondernemers /Zorgaanbieders Wmo / Berichtenverkeer Wmo

Berichtenverkeer Wmo

Voor het veilig uitwisselen van standaard digitale berichten tussen gemeenten en zorgaanbieders is een landelijke infrastructuur ontwikkeld. Gecontracteerde zorgaanbieders gebruiken hiervoor Vecozo, de berichtenconverter of VNG-Berichtenapp.

Aansluiten bij Vecozo

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders hebben een (gratis) aansluiting nodig op VECOZO. VECOZO zorgt voor een digitale omgeving waar uw softwarepakket op een veilige manier berichten kan uitwisselen met gemeente Tilburg. Aansluiten regelt u eenvoudig via VECOZO. Let er op dat uw gegevens op orde zijn (AGB-code en KvK-nummer) en overeenkomen met het contract dat u hebt afgesloten. Heeft u vragen dan helpt de afdeling support van VECOZO u graag verder. Is uw softwarepakket nog niet geschikt voor berichtenverkeer via VECOZO, dan kunt u de berichtenconverter of VNG Berichtenapp downloaden. Controleren of uw softwarepakket geschikt is voor VECOZO.

Berichtenconverter of VNG Berichtenapp

Heeft u geen softwarepakket of is uw pakket nog ongeschikt voor het berichtenverkeer? Dan gebruikt u de berichtenconverter of de VNG-Berichtenapp. Deze converters zetten tekst uit een Excel-document om in het gecodeerde bericht dat u via uw account bij VECOZO kunt versturen en zo kunt u ook retourberichten ontvangen. Heeft u vragen over het gebruik van de berichtenconverter dan helpt de afdeling support van de Zorginstituut Nederland u graag verder. Heeft u vragen over de Berichtenapp, ga dan naar de website van de VNG.

Berichtsoorten

Het berichtenverkeer kent verschillende standaardberichten.

De gemeente Tilburg stuurt deze berichten:

 • iWMO301 - toewijzing ondersteuning
 • iWMO304 - ontvangstbevestiging factuur
 • iWMO306 - ontvangstbevestiging start ondersteuning
 • iWMO308 - retourbericht einde ondersteuning

Zorgaanbieders Wmo sturen deze berichten:

 • iWMO302 - retourbericht toewijzing ondersteuning
 • iWMO303 - factuurbericht (303D of 303F)
 • iWMO305 - start ondersteuning
 • iWMO307 - einde ondersteuning

Digitaal facturatiebericht (303)

Gecontracteerde zorgaanbieders Wmo kunnen geleverde zorg in rekening brengen door op een iWMO 301 van de gemeente Tilburg te reageren met een 303-bericht. Vanwege de geautomatiseerde verwerking van berichten en voor een tijdige betaling van facturen is het van belang dat u het 303-bericht juist en volledig invult. Als waarden afwijken van het 301-bericht dat u hebt ontvangen, kan een betaling afgekeurd worden. Meer over het invullen van Wmo-berichten via Vecozo of download de handleiding Wmo-berichten berichtenconverter.

 • Stuur altijd een 303-bericht
 • Alleen voor voorzieningen met een startdatum van 1 januari 2016 of later
 • Vermeld de AGB-code die in uw contract met de gemeente staat
 • Vergeet niet alle verplichte velden in te vullen
 • Stuur het bericht naar gemeentecode 0855 (Tilburg)

IWMO 303D (declaratiebericht) of 303F (factuurbericht)

De gemeente Tilburg ondersteunt beide versies van het iWMO303-bericht. Als zorgaanbieder kiest u eenmalig welk bericht u gebruikt en vervolgens verstuurt u ofwel alleen facturen ofwel alleen declaraties. Aanbieders kunnen dit eenmaal per jaar wijzigen. U kunt pas een 303 versturen, nadat u een toewijzing hebt ontvangen. Vragen over het invullen van een 303-bericht stuurt u naar berichtenverkeer@tilburg.nl

Geleverde zorg 2016 declareren

Alleen zorg met een begindatum in 2016 kunt u via een 303 declareren. 303-berichten met een datum in 2015 leveren een foutmelding op. Voor het declareren van zorg met een begin en/of einddatum in 2015 mailt u naar berichtenverkeer@tilburg.nl.

Declareren van zorg afwijkend van de indicatie

U kunt geen zorg declareren die afwijkt, want zorg mag niet afwijken van de indicatie. Bijvoorbeeld ambulante zorg in plaats van intramuraal vanwege een wachtlijst of 'omdat het nog wel gaat'.

Productcodes raadplegen

De productcode in uw 303-bericht moet gelijk zijn aan de productcode in het 301-bericht. Een overzicht van alle productcodes vindt u op de Wegwijzer Wmo