Opvang Ringbaan-Oost

De gemeente opende eind 2020 samen met Traverse een tijdelijke opvang voor dakloze arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. 

Update 7 april 2021

De winterkoude opvang voor niet rechthebbenden op de Jan Ligthartschool wordt per direct gesloten. In de nacht van 6 april is de Jan Ligthartschool ontruimd na een brandmelding. De afgelopen dagen was het al onrustig in de buurt. Gelukkig is er door beveiliging, brandweer en politie vakkundig ingegrepen zodat erger voorkomen is. Het pand is 7 april door de brandweer veilig verklaard en technisch gezien kan de opvang weer plaatsvinden. De gebeurtenissen van de afgelopen periode vragen echter om een andere oplossing tot 16 april. Voor de 8 mensen die gebruik maken van de opvang is voor de komende periode een tijdelijke noodoplossing gezocht.

Update 26 maart 2021

De tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen in de gymzaal van de oude Ligthartschool gaat sluiten. De voorbereidingen voor de sluiting van de opvanglocatie zijn begonnen. Uiterlijk per vrijdag 16 april sluit de opvang definitief. De verwarmde tent, die een tijdje naast de school heeft gestaan, is afgebroken.

De omwonenden ontvangen hierover op 1 april een bewonersbrief. 
Deze pagina blijft online staan tot de opvang gesloten is.

Update 19 maart 2021

Het Rijk heeft laten weten dat de gemeente de opvang voor niet recht-hebbenden vanaf 1 april mag afbouwen. Of we per 1 april sluiten of in een periode van 2 weken daarna afbouwen wordt komende week beslist. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we u hier en sturen we een bewonersbrief. 

De tent die naast de school stond is, zoals eerder aangekondigd, afgebroken. 

In de afgelopen weken is geïnvesteerd in extra surveillance in de wijk, gerichter bezoek van een aantal plekken in de wijk en korte communicatielijnen met een aantal omwonenden om sneller te kunnen handelen bij overlastmeldingen en bij wijzigingen de buurt snel te kunnen informeren. Dit leidt tot meer communicatiemomenten en het sneller kunnen afhandelen van meldingen van overlast maar voorkomt de overlast helaas niet in alle gevallen.

Update woensdag 10 maart 2021 

Op maandag 8 maart 2021 was er weer een corona-persconferentie. Daar is bekendgemaakt dat het kabinet alle maatregelen verlengt tot en met dinsdag 30 maart 2021, met slechts enkele kleine correcties. Op 23 maart is de volgende corona-persconferentie.

De gemeente overlegt met het Rijk en met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wat de verlenging betekent voor de tijdelijke opvang aan de Ringbaan Oost. Zodra er meer bekend is, leest u dit op deze pagina. Zo snel mogelijk daarna zal de gemeente ook een bewonersbrief sturen. De bewonersbrief die gepland was rond 8 maart gaat niet door. Er is helaas nog te weinig duidelijk om de omwonenden goed te kunnen informeren over het vervolg. 

Wel kunnen we melden dat de tent op het schoolplein eind deze week wordt afgebroken. Daardoor wordt het aantal opvangplekken met ingang van maandag 15 maart weer teruggebracht tot maximaal 28 plekken. Er wordt vanaf maandag gewerkt met een andere organisatie voor de beveiliging (resultaat van een aanbestedingstraject). De beveiligingsmaatregelen zijn onveranderd en worden door de nieuwe partij doorgezet.

Update woensdag 3 maart 2021 

De opvanglocatie voor niet rechthebbenden die tijdelijk in de gymzaal van de Jan Ligthartschool is gevestigd aan de Ringbaan Oost, is met ingang van 1 maart enkel nog op grond van de lock-down maatregelen geopend. We kunnen op dit moment niet zeggen voor hoe lang dit nog duurt. We moeten daarvoor de landelijke richtlijnen afwachten. Net als andere grote steden zoals Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond houden we de opvanglocatie voor niet rechthebbenden open totdat er meer duidelijkheid is over de lockdown en de richtlijn. Met ingang van 1 maart bouwt Traverse het aantal opvangplekken voor niet rechthebbenden wel af (vandaag gestart met vier plekken).

Op 8 maart (na de persconferentie) weten we of de lockdown na 15 maart wordt verlengd. Wanneer deze niet wordt verlengd, bouwen we vanaf 15 maart het aantal plekken in een periode van vier weken af naar nul. Rond 8 maart informeren we omwonenden ook weer via een bewonersbrief.